Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Beregning af belastning på delarealer af lastklasse 4-, 5- og 6-stilladser

Bilag 1 til afsnit 1 om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser i AT-vejledningen om stilladsopstillerens ansvar

Fabrikanten af stilladset opgiver stilladsets lastklasse, der afgør, hvor meget stilladset må belastes. Belastningen (fladelasten) angives i kN pr. kvadratmeter.

Lastklasse Fladelast Koncentreret 
last på areal 
= 0,5 x 0,5 m
Koncentreret
last på areal 
= 0,2 x 0,2 m
Belastning på delareal
  kN/m2 kN kN Fladelast på 
delareal (Fd) kN/m
Delareal (Ad) m2
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,0 0,4 x A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4 x A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,4 x A

 

Figur 1 - Tabellen viser seks lastklasser, der jf. DS/EN-standarderne for stilladser fastlægger niveauet for, hvor meget det færdigt opstillede systemstillads må belastes med. Belastningen angives som fladelast (F) pr. kvadratmeter (1 kN svarer til ca. 100 kg.). Den sidste kolonne viser beregning af en større fladelast på et delareal (Fd). 

Lastklasse 4-, 5- og 6-stilladser kan på et delareal mellem to rammer/søjler (Ad) belastes med en større fladelast (Fd) pr. kvadratmeter end den jævnt fordelte fladelast (F) pr. kvadratmeter, hvis det er angivet i fabrikantens brugsanvisning, og hvis fladelasten på den resterende del af arealet mellem de to rammer/søjler nedsættes tilsvarende. Delarealet er fastsat i standarden som en procentdel af stilladsdækkets samlede areal mellem de to rammer/søjler (A). Procentdelen (reduktionsfaktoren) er – afhængigt af stilladsets lastklasse – 40 eller 50 pct. af stilladsdækkets samlede areal mellem de to rammer/søjler. 

Når det samlede areal mellem to rammer/søjler (A) ganges med reduktionsfaktoren, fremkommer delarealet som et nyt, mindre areal (Ad), som må belastes med Fd, der er opgivet i KN/m2.

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan man kan beregne den fladelast, som et stillads af lastklasse 5 må belastes med på et delareal. 

Stilladsdækkets areal (A) mellem de to søjler er 1,8 m2 (stilladsdækket er 0,6 x 3 m). 

Fladelasten (F) i lastklasse 5 er, jf. kolonne to i tabellen, 4,5 kN/m2. Det samlede stilladsareal (A) på 1,8 m2 må således belastes med 8,1 kN (1,8 m2 x 4,5 kN/m2). Det svarer ca. til 810 kg. 

Det delareal (Ad), der på et stillads af lastklasse 5 må belastes med en større fladelast (Fd) pr. kvadratmeter, er fastsat til 40 pct. (reduktionsfaktoren er altså 0,4) af det samlede stilladsareal (A) på 1,8 m2. Delarealet (Ad) er altså 0,72 m2 stort (0,4 x 1,8 m2). 

Den større fladelast (Fd), som stilladset må belastes med på delarealet (Ad) på 0,72 m2, er 5,4 kN (0,72 m2 x 7,5 kN/m2). Det svarer ca. til 540 kg. 

Selv om stilladsdækket på et delareal – og i punktbelastninger – må belastes med en større vægt end den jævnt fordelte fladelast (F) pr. kvadratmeter, må den samlede, maksimale belastning aldrig overstiges. 

De resterende 60 pct. af stilladsdækket i eksemplet må således kun belastes med 2,7 kN (8,1 kN – 5,4 kN). Det svarer ca. til 270 kg. 

Indhold

Indhold

Henter PDF