Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oversigt over gældende uddannelseskrav i arbejdsmiljølovgivningen, som omfattet af § 1

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1295 af 11. juni 2021 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

I henhold til § 41 i lov om arbejdsmiljø er der udstedt følgende bestemmelser om uddannelse på bekendtgørelsesniveau

Arbejde med asbest

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 12.

Arbejde med asfaltmaterialer

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 15.

Arbejde med epoxy og isocyanater

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 16.

Arbejde med styren

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 13.

Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 9.

Arbejde som kedelpasser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10.

Arbejde som kranfører, gaffeltruckfører samt fører af teleskoplæsser og gaffelstabler

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser §§ 4-8.

Arbejde som kølemontør

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 11.

Arbejde med opstilling af stilladser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17.

Arbejde med svejsning

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 14.

I henhold til § 9, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø er der udstedt følgende bestemmelser om uddannelse på bekendtgørelsesniveau

Uddannelsen som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet

Bekendtgørelse om bygherrens pligter § 5, samt bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser kapitel 3.

Indhold

Indhold

Henter PDF