Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Oversigt over områder, hvoraf der skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1295 af 11. juni 2021 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

Oversigt over områder, hvor der skal foretages forudgående kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer, da erhvervet har betydning for den offentlige sikkerhed og sundhed, og fordi den forudgående kontrol er begrundet i at undgå alvorlig skade på tjenestemodtagerens sikkerhed og sundhed, jf. § 4, stk. 1, jf. dog § 10

1. Personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i andre EU-lande, EØS-lande eller lande, der har aftaler med EU, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, og som ikke opfylder kravene i § 10, skal have deres erhvervsmæssige kvalifikationer kontrolleret forudgående af Arbejdstilsynet med henblik på anerkendelse, før arbejdet påbegyndes 1. gang, inden for følgende områder:

1.1 Arbejde med asbest

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 12 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.2 Fører af teleskoplæsser

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 8 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.3 Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.v.

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 9 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.4 Arbejde som gaffeltruckfører

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 7 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.5 Arbejde som kedelpasser

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 10 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.6 Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 30 tonsmeter)

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser §§ 4-6 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.7 Arbejde som kølemontør

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 11 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.8 Arbejde med opstilling af stilladser undtaget opstilling af rulle- og bukkestilladser

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 17 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

1.9 Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen

Regelgrundlaget findes i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser § 14 og lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. § 5, stk. 4.

Indhold

Indhold

Henter PDF