Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oplysninger i anmeldelse efter § 1 - 799

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 799 af 3. juni 2022 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

Generer PDF

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 2, stk. 2:

1. Oplysninger om skadelidte og skaden:

a. Navn

b. CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, alder og nationalitet (statsborgerskab)

c. Beskæftigelse (jobtype)

d. Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager mv.)

e. Ansættelsesdato i virksomheden

f. Skadens art (skadetype)

g. Skadet legemsdel

h. Forventet arbejdsudygtighed (skadens følger)

2. Oplysninger om anmelder og virksomheden:

a. Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform

b. Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver

3. Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken:

a. Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område

b. Ulykkesdato og ulykkestidspunkt

c. Ulykkeshændelsesforløbet, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

Henter PDF