Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oplysninger i anmeldelse efter § 1 - 799

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 799 af 3. juni 2022 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet.

Anmeldelse efter § 1 af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 2, stk. 2:

1. Oplysninger om skadelidte og skaden

a. Navn

b. CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, alder og nationalitet (statsborgerskab)

c. Beskæftigelse (jobtype)

d. Erhvervsmæssig status (selvstændig eller lønmodtager mv.)

e. Ansættelsesdato i virksomheden

f. Skadens art (skadetype)

g. Skadet legemsdel

h. Forventet arbejdsudygtighed (skadens følger)

2. Oplysninger om anmelder og virksomheden

a. Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform

b. Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver

3. Oplysninger om arbejdsstedet og ulykken

a. Ulykkessted, hvis ulykken ikke er sket på virksomhedens område

b. Ulykkesdato og ulykkestidspunkt

c. Ulykkeshændelsesforløbet, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

Indhold

Indhold

Henter PDF