Bilag 5 - Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening

Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 5 og bilag 4, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af

 1. belysning i skakt og rum,
 2. adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner,
 3. at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til ansattes sikkerhed, herunder inspektion af:
  – beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag,
  – beskyttelse mod nedstyrtning fra adgangsveje, herunder adgangsveje over tag
  – betjening til operatørkørsel, jf. kravene i de relevante indretningsregler,
  – sikkerhed omkring elektriske installationer i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,
  – sikkerhed mod klemning af person og legemsdele i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende, og
 4. at ryddeligheden er tilfredsstillende.