Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 02 - Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere, gaffeltrucks, teleskoplæssere og lignende maskiner

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27. oktober 2021 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning.

1. Uddannelsesmål

a) Gaffeltrucks og gaffelstablere

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med gaffeltrucks, gaffelstablere og lignende maskiner i henhold til gældende regler.

Deltageren skal kende til generelle sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med gaffeltrucks, gaffelstablere og lignende maskiner. Endvidere skal deltageren kunne betjene almindeligt forekommende gaffeltrucktyper, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt samt vælge egnet løftetilbehør.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i gaffelstableruddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.1.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i gaffeltruckuddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.2.

b) Teleskoplæssere

Deltageren skal kunne arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere) i henhold til gældende regler.

Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter.

Deltaljerede kvalifikationskrav, som skal opnås i uddannelsen, fremgår af bilagets pkt. 2.3.

2. Kvalifikationer

2.1. Gaffelstablere

Kvalifikationskrav for personer der fører gaffelstablere eller lignende maskiner iht. § 7.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med gaffelstableren,
 2. kende til gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til gaffelstablerens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
 5. kunne betjene gaffelstableren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 6. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
 7. kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
 8. kunne stuve gods på lastbil og i container,
 9. kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
 10. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 11. vide, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes,
 12. kunne gennemføre de eftersyn, som gaffelstablerføreren er ansvarlig for,
 13. kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
 14. kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.2. Gaffeltrucks

Kvalifikationskrav for personer der fører gaffeltrucks eller lignende maskiner iht. § 7.

Efter endt uddannelse skal føreren

 1. kende til risici forbundet med arbejde med gaffeltrucks eller lignende maskiner
 2. kende til gaffeltrucks eller lignende maskiners opbygning og sikkerhedsanordninger,
 3. kende til gaffeltrucks eller lignende maskiners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 4. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum,
 5. kunne betjene gaffeltrucks eller lignende maskiner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 6. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrders beskaffenhed,
 7. kunne afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde,
 8. kunne stuve gods på lastbil og i container,
 9. kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt, inden der løftes,
 10. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 11. vide, hvor ofte gaffeltrucks eller lignende maskiner skal efterses og vedligeholdes,
 12. kunne gennemføre de eftersyn, som truckføreren er ansvarlig for,
 13. kende reglerne om personløft med gaffeltrucks,
 14. kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og
 15. kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

2.3 Teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner

Kvalifikationskrav for personer der fører teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner iht. § 8.

Efter endt uddannelse skal førere af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskoplæssere)

 1. kende til risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler og mandskabskurv.
 2. kende til risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde,
 3. kende til teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger,
 4. kende til sikkerhedsanordninger, som kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere,
 5. kende til teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger,
 6. kende til stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben,
 7. kende til jordbundsforhold og kunne vurdere underlagets bæreevne,
 8. kunne aflæse lastdiagrammer,
 9. kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, og valg af forlæns-/baglæns-/ krabbe- kørsel m.v.,
 10. kunne betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion,
 11. kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed,
 12. kunne afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt,
 13. kunne vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt eller er anhugget korrekt, inden der løftes,
 14. kunne vælge egnet palle/løftetilbehør,
 15. vide, hvor ofte teleskoplæssere skal efterses og vedligeholdes,
 16. kunne gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for, og
 17. kunne tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

Indhold

Indhold

Henter PDF