Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oversigt over EØF-mærker vedrørende trykbeholdere

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 564 af 1. juli 1997 om visse EF-direktiver om trykbeholdere

Nedenstående mærker er optaget i bilag til Rådets rammedirektiv af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (76/767/EØF).

I. Mærker vedrørende EØF-typegodkendelse

Godkendelsesmærket har form af et stiliseret e 

Mærket indeholder:

  • i den øverste del, det tal, der i kronologisk orden efter vedtagelse er tildelt særdirektivet, og kendingsbogstav for den stat, der meddeler EØF-typegodkendelsen (DK for Danmarks vedkommende) samt de to sidste cifre i godkendelsesåret.
  • i den nederste del, EØF-typegodkendelsens kendingsnummer.

1. Mærke for EØF-typegodkendelse

Eksempel:

Grafisk illustration af eksempel på mærke for EØF-typegodkendelse

Figur 1 - Eksempel på mærke for EØF-typegodkendelse.

EØF-typegodkendelse meddelt af Danmark i 1979 i medfør af første særdirektiv. Kendingsnummer for EØF- typegodkendelsen.

2. Mærke for fritagelse for EØF-typegodkendelse

Eksempel:

Grafisk illustration af eksempel på mærke for fritagelse for EØF- typegodkendelse

Figur 2 - Eksempel på mærke for fritagelse for EØF- typegodkendelse.

Beholder fremstillet i Danmark i 1979 for hvilken der i medfør af første særdirektiv ikke kræves EØF-typegodkendelse. Referencenummer for beholderkategori, for hvilken der ikke kræves EØF-typegodkendelse, dersom dette er foreskrevet i særdirektivet.

3. Mærke for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol

Eksempel: 

Grafisk illustration af eksempel på mærke for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol

Figur 3 - Eksempel på mærke for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol.

EØF-typegodkendelse meddelt af Danmark i 1979 i medfør af første særdirektiv. Kendingsnummer for EØF-typegodkendelsen.

4. Mærke for fritagelse for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol

Eksempel:

Grafisk illustraton af eksempel på mærke for fritagelse for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol

Figur 4 - Eksempel på mærke for fritagelse for EØF-typegodkendelse og for fritagelse for EØF-kontrol.

Beholder fremstillet i Danmark i 1979, for hvilken der ikke kræves EØF-typegodkendelse i medfør af første særdirektiv. Referencenummer for beholderkategori, for hvilken der ikke kræves.

EØF-typegodkendelse, dersom dette er anført i særdirektivet.

II. Mærker vedrørende EØF-kontrol

Kontrolmærket består af to præg:

Det første præg udgøres af et lille »e«, i hvilket anbringes:

  • i den øverste halvdel kendingsbogstavet for den stat, i hvilken kontrollen er foretaget (DK for Danmarks vedkommende) samt om nødvendigt et eller to cifre, der angiver en underinddeling efter område.
  • i den nederste halvdel kontrolorganets mærke anbragt af den person, som har foretaget kontrollen, evt. suppleret med den persons mærke, som har foretaget kontrollen.
    Det andet præg består af datoen for kontrollen i en sekskantet ramme angivet med den i særdirektivet krævede nøjagtighed.

Eksempler:

Grafisk illustration af eksempel på mærke vedrørende EØF-kontrol

Figur 5 - Eksempel på kontrolmærke vedrørende EØF-kontrol.

Grafisk illustration af eksempel på mærke vedrørende EØF-kontrol

Figur 6 - Eksempel på kontrolmærke vedrørende EØF-kontrol.

Indhold

Indhold

Henter PDF