Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Kvalifikationskrav efter endt uddannelse med henblik på godkendelse som fagligt ansvarlig for autorisationskrævende nedrivning af asbestholdigt materiale

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 708 af 12. juni 2024 om fagligt ansvarliges kvalifikationer og uddannelse under autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale

1. Uddannelsesmål

Deltageren skal kunne udføre hvervet som fagligt ansvarlig i en virksomhed, der udfører autorisationskrævende nedrivning af asbestholdigt materiale, jf. bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet.

Det er en betingelse for deltagelse i uddannelsen, at personen forinden har gennemført en uddannelse i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i overensstemmelse med bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser og for den uddannelse kan fremvise dokumentation for bestået prøve.

2. Kvalifikationskrav

Efter endt uddannelse skal personen kunne

  1. planlægge og tilrettelægge nedrivning af asbestholdigt materiale i overensstemmelse med bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet, reglerne om unges arbejde i forhold til udsættelse for asbest i bekendtgørelse om unges arbejde og reglerne om uddannelse ved nedrivning af asbestholdigt materiale i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser og i overensstemmelse med et kvalitetsledelsessystem,
  2. instruere andre i at udføre nedrivning af asbestholdigt materiale fuldt forsvarligt,
  3. føre tilsyn med udførelse af nedrivning af asbestholdigt materiale og
  4. udføre egenkontrol med udførelse af nedrivning af asbestholdigt materiale ved anvendelse af et kvalitetsledelsessystem.

Indhold

Indhold

Henter PDF