Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 27 - Teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse

Bilag 27 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 996 af 16. december 1997 om indretning af elevatorer.

Bilag XXVII omfatter teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse opstillet og ibrugtaget som nye før 1. januar 1993 samt teglværkselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til 31. december 1994.

Fra 1. januar 1995 er godselevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

  1. Ladets bevægelseshastighed må ikke overskride 0,2 m/sek.
  2. Fra øverste og nederste ladested må elevatoren kun kunne igangsættes, når ladet befinder sig ved pågældende ladested.

Denne betingelse kan dog bortfalde, hvis der foruden hejsedørene ved begge ladesteder er anbragt let drejelige spærrebomme e.l. med en sådan anordning, at elevatoren ikke kan igangsættes, uden at disse bomme er slået ned ved begge ladesteder.

Indhold

Indhold

Henter PDF