Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 10 - Branche- og DISCO-koder for produktionsvirksomheder og værksteder på industriområdet

Bilag 10 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

Branchekoder for industrien

016400 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
051000 Indvinding af stenkul
061000 Indvinding af råolie
062000 Indvinding af naturgas
072900 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
081100 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
081200 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
089100 Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
089200 Indvinding og agglomerering af tørv
089300 Saltindvinding
089900 Anden råstofindvinding i.a.n.
091000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
099000 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
101200 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
102010 Fremstilling af fiskemel
102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
103100 Forarbejdning og konservering af kartofler
103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
104100 Fremstilling af olier og fedtstoffer
106100 Fremstilling af mølleriprodukter
106200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.
107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
107300 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
108100 Fremstilling af sukker
108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier
108500 Fremstilling af færdigretter
108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
110500 Fremstilling af øl
110600 Fremstilling af malt
110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
120000 Fremstilling af tobaksprodukter
131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
132000 Vævning af tekstiler
133000 Efterbehandling af tekstiler
139100 Fremstilling af trikotagestoffer
139210 Fremstilling af boligtekstiler
139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
139300 Fremstilling af tæpper
139400 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
139500 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
139900 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder
141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning
141300 Fremstilling af anden yderbeklædning
141400 Fremstilling af underbeklædning
141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
142000 Fremstilling af varer af pelsskind
143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
151100 Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
152000 Fremstilling af fodtøj
161000 Udsavning og høvling af træ
162100 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
162200 Fremstilling af sammensatte parketstave
162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
162400 Fremstilling af træemballage
162900 Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
171100 Fremstilling af papirmasse
171200 Fremstilling af papir og pap
172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
172200 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
172300 Fremstilling af kontorartikler af papir
172400 Fremstilling af tapet
172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer
181100 Trykning af dagblade
181200 Anden trykning
181300 Prepress- og premedia-arbejde
181400 Bogbinding og lignende serviceydelser
182000 Reproduktion af indspillede medier
192000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
201100 Fremstilling af industrigasser
201200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
201300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
201400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
201500 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
201600 Fremstilling af plast i ubearbejdet form
202000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
203000 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
205200 Fremstilling af lim
205300 Fremstilling af æteriske olier
205900 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
206000 Fremstilling af kemofibre
211000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater
221100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
221900 Fremstilling af andre gummiprodukter
222100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
222200 Fremstilling af plastemballage
222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast
222900 Fremstilling af andre plastprodukter
231100 Fremstilling af planglas
231200 Formning og forarbejdning af planglas
231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
231400 Fremstilling af glasfiber
231900 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
232000 Fremstilling af ildfaste produkter
233100 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
233200 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
234200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
234300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
234400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
234900 Fremstilling af andre keramiske produkter
235100 Fremstilling af cement
235200 Fremstilling af kalk og gips
236100 Fremstilling af byggematerialer af beton
236200 Fremstilling af byggematerialer af gips
236300 Fremstilling af færdigblandet beton
236400 Fremstilling af mørtel
236500 Fremstilling af fibercement
236900 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
239100 Fremstilling af slibemidler
239910 Fremstilling af asfalt og tagpap
239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
241000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
242000 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
243100 Fremstilling af stænger ved koldtrækning
243200 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
243300 Koldbehandling
244100 Fremstilling af ædelmetaller
244200 Fremstilling af aluminium
244300 Fremstilling af bly, zink og tin
244400 Fremstilling af kobber
245100 Støbning af jernprodukter
245200 Støbning af stålprodukter
245300 Støbning af letmetalprodukter
245400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
251200 Fremstilling af døre og vinduer af metal
252100 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
252900 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
253000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
254000 Fremstilling af våben og ammunition
255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
256100 Overfladebehandling af metal
256200 Maskinforarbejdning
257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
257200 Fremstilling af låse og hængsler
257300 Fremstilling af håndværktøj
259100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
259200 Fremstilling af letmetalemballage
259300 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
259400 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
261100 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
261200 Fremstilling af printplader o.l.
262000 Fremstilling af computere og ydre enheder
263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr
264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger
265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
265200 Fremstilling af ure
266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
266090 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
267000 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
268000 Fremstilling af magnetiske og optiske media
271100 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
272000 Fremstilling af batterier og akkumulatorer
273100 Fremstilling af lyslederkabler
273200 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
273300 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler
275100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
275200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr
281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
281190 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
281200 Fremstilling af hydraulisk udstyr
281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer
281400 Fremstilling af andre haner og ventiler
281500 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
282300 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
282400 Fremstilling af motordrevet håndværktøj
282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
289100 Fremstilling af maskiner til metallurgi
289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
289500 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
289600 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
291000 Fremstilling af motorkøretøjer
292000 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
293100 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
293200 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
301100 Bygning af skibe og flydende materiel
301200 Bygning af både til fritid og sport
302000 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
303000 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
304000 Fremstilling af militære kampkøretøjer
309100 Fremstilling af motorcykler
309200 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
309900 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
310200 Fremstilling af køkkenmøbler
310300 Fremstilling af madrasser
310900 Fremstilling af andre møbler
321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer
322000 Fremstilling af musikinstrumenter
323000 Fremstilling af sportsudstyr
324000 Fremstilling af spil og legetøj
325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
329100 Fremstilling af koste og børster
329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
331100 Reparation af jern- og metalvarer
331200 Reparation af maskiner
331300 Reparation af elektronisk og optisk udstyr
331400 Reparation af elektrisk udstyr
331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
331600 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
331700 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
331900 Reparation af andet udstyr
332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr
351100 Produktion af elektricitet
351200 Transmission af elektricitet
351300 Distribution af elektricitet
351400 Handel med elektricitet
352100 Fremstilling af gas
352200 Distribution af gas
352300 Handel med gas gennem rørledninger
353000 Varmeforsyning
360000 Vandforsyning
370000 Opsamling og behandling af spildevand
382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion
382200 Behandling og bortskaffelse af farligt affald
383100 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
383200 Genbrug af sorterede materialer
390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
452010 Autoreparationsværksteder mv.
452020 Karosseriværksteder og autolakererier
452030 Undervognsbehandling
452040 Dækservice
454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
512200 Rumfart
581100 Udgivelse af bøger
581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister
581300 Udgivelse af aviser og dagblade
581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner
581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade
581900 Anden udgivervirksomhed
611000 Fastnetbaseret telekommunikation
612000 Trådløs telekommunikation
613000 Satellitbaseret telekommunikation
619000 Anden telekommunikation
712020 Teknisk afprøvning og kontrol
742000 Fotografisk virksomhed
951100 Reparation af computere og ydre enheder
952100 Reparation af forbrugerelektronik
952400 Reparation af møbler og boligudstyr

DISCO-koder for Industrien

SEKVENS KODE NIVEAU TITEL INKLUDERER
811 721100 5 Formning og støbning af emner i metal Bronzestøber, Formdrejer, Formmager, Formsmed, Formstøber, Gørtler, Gørtlermester, Håndformer, Kærnemager, Maskinformer, Metalformer, Metalstøber, Støbemester, Støber, Formning og støbning af emner i metal
813 721200 5 Svejsearbejde og skærebrænding EL svejser, Håndsvejser, Kedelsvejser, Maskinsvejser, Punktsvejser, Rørsvejser, Skibssvejser, Svejsemester, Svejser, Welder (Offshore), Svejsearbejde og skærebrænding
815 721300 5 Pladesmedarbejde Autoopretter, Autopladesmed, Autosmed, Karosseriarbejder, Karosseribygger, Karosserimager, Karosserismed, Kedelsmed, Kedelsmedemester, Kobbersmed, Kobbersmedemester, Møntarbejder, Pladesmed, Pladesmedemester, Pladestøber, Pladesmedarbejde
817 721400 5 Stålkonstruktionsarbejde Konstruktionssmed, Nitter, Nittermester, Skibsbygger, Stålmester, Stålmontør, Stålkonstruktionsarbejde
819 721500 5 Riggerarbejde Rigger, Riggermester, Skibsrigger, Riggerarbejde
822 722100 5 Smedearbejde Beslagsmed, Bygningssmed, Grovsmed, Grovsmedemester, Landbrugssmed, Smed, Smedemester, Støberismed, Vognsmed, Smedearbejde
824 722200 5 Værktøjsmagerarbejde Bøssemager, Kleinsmed, Kleinsmedemester, Knivmager, Låsesmed, Modelsmed, Vægtsmed, Værktøjsarbejder, Værktøjsmager, Værktøjsmagermester, Værktøjssmed, Værktøjsmagerarbejde
826 722300 5 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner Autoklavørsmed, Drejer, Fræser, Maskinarbejder, Maskinbygger, Maskinfræser, Maskinhøvler, Maskinmekaniker, Maskinmontør, Maskinopstiller, Maskinsmed, Maskinsmedemester, Metaldrejer, Opstiller, Plastmager, Værkstedsfræser, Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
828 722400 5 Arbejde med polering og slibning af emner i metal Formsliber, Metalsliber, Slibemester, Sliber, Værktøjssliber, Arbejde med polering og slibning af emner i metal
831 723110 5 Mekanikerarbejde, person- og varevogne Automontør, Autotekniker, Bilmekaniker, Biltekniker, Personvognsmekaniker, Mekanikerarbejde, person- og varevogne
832 723120 5 Mekanikerarbejde, lastvogne Automekaniker - lastvogne, Lastbilmekaniker, Lastvognsmekaniker, Mekaniker - lastvogne, Mekanikerarbejde, lastvogne
833 723190 5 Mekanikerarbejde, andre områder campingvognmekaniker, Knallertmekaniker, Knallertmontør, Motorcykelmekaniker, Mekanikerarbejde, andre områder
835 723200 5 Flymekanikerarbejde Flymekaniker, Flymekanikermester, Flymontør, Flyreparatør, Hangarmester, Flymekanikerarbejde
837 723300 5 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner Kranmekaniker, Kranmontør, Kranreparatør, Landbrugsmekaniker, Landbrugsmontør, Mechanic (Offshore), Servicemekaniker, Skibsmontør, Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
839 723400 5 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
843 731100 5 Finmekanikerarbejde Finmekaniker, Finmekanikermester, Flyinstrumentmager, Fotomekaniker, Instrumentmager, Instrumentmagermester, Instrumentmekaniker, Instrumentsliber, Måleinstrumentmekaniker, Symaskinemekaniker, Symaskinereparatør, Urmager, Urmagermester, Våbenmekaniker, Våbenmester, Finmekanikerarbejde
845 731200 5 Håndfremstilling af musikinstrumenter Fløjtebygger, Guitarbygger, Intonatør, Klaverbygger, Klaverstemmer, Klavertekniker, Orgelbygger, Orgelpibemager, Pianobygger, Pianomager, Pianosnedker, Pianostemmer, Pianotekniker, Strengemager, Violinbygger, Håndfremstilling af musikinstrumenter
847 731300 5 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde - Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde Ciselør, Ciselørmester, Diamantsliber, Fatter, Filigranarbejder, Gemmolog, Gravør, Gravørmester, Gulddekoratør, Guldpolerer, Guldsliber, Guldsmed, Guldsmedemester, Indfatter, Juveler, Kobberstikker, Kunstsmed, Maskingravør, Medaljør, Pantograf, Ravsliber, Smykkesmed, Stempelgravør, Stenfatter, Sølvdesigner, Sølvgravør, Sølvsliber, Sølvsmed, Sølvsmedemester, Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
849 731400 5 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner Gipser, Keramiker, Kunstgipser, Modelgipser, Modellør, Porcelænsdrejer, Porcelænssliber, Pottemager, Pottemagermester, Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
851 731500 5 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter Glarmager, Glasblæser, Glasbøjer, Glasdrejer, Glasformgiver, Glaskunstner, Glasmager, Glasmester, Glaspuster, Glasrørsblæser, Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
857 731700 5 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer Børstenbinder, Børstenbindermester, Kurvemager, Kurvemagermester, Modelskibsbygger, Pibedrejer, Pibemager, Pibeskærer, Pibesnedker, Rammesnedker, Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
859 731800 5 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer Garnmester, Gobelinvæver, Håndvæver, Klædevæver, Lædersmed, Penselmager, Piskemager, Spindemester, Taskemager - håndforarbejdet, Tæppeknytter, Tæppevæver, Vævemester, Væver, Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
861 731900 5 Andet præcisionshåndværk Andet præcisionshåndværk
864 732100 5 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling Desktopper - grafisk designer, Desktoppublisher - grafisk designer, DTP'er - grafisk designer, Grafiker, Grafisk assistent, Grafisk designer, Grafisk formgiver, Grafisk tilrettelægger, Mediegrafiker, Scannerfører, Typograf, Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
866 732200 5 Trykkerarbejde Litograf, Printtekniker, Serigraf, Serigrafist, Serigraftrykker, Silketrykker, Trykker, Trykkerarbejde
868 732300 5 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter Anilintrykker, Bogbinder, Bogbinderiassistent, Bogbindermedhjælper, Bogbindermester, Bogtrykker, Faktor, Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
872 741100 5 Elektrikerarbejde Belysningsmontør, Chefelektriker, Elektriker, Elektrikermester, Industrielektriker, Jernbanearbejder, Relætekniker, Serviceelektriker, Sikrikringsleder, Skibselektriker, Stærkstrømselektriker, Elektrikerarbejde
874 741200 5 Elektromekanikerarbejde Autoelektriker, Autoelektromekaniker, Autoelektromester, Automatikmekaniker - elektronik, Elektromekaniker, Elmekaniker, Elmekanikermester, Signalmekaniker, Signalmontør, Sikringsmekaniker, Sikringsmester, Sikringsmontør, Støvsugerreparatør, Vægtmekaniker, Vægtmontør, Elektromekanikerarbejde
876 741300 5 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed Højspændingsmontør, Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
879 742100 5 Elektronikmekanikerarbejde Alarmmontør, Antennemekaniker, Antennemester, Antennemontør, Automatmekaniker, Automatmester, Automatmontør, EDB-montør, Elektronikreparatør, Radioreparatør, TV-reparatør, Videotekniker, Elektronikmekanikerarbejde
881 742200 5 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi Telefonmekaniker, Telefonmester, Telegrafmekaniker, Telegrafmester, Telemekaniker, Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
900 752100 5 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde Afsyrer, Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
902 752200 5 Møbelsnedkerarbejde Antiksnedker, Dekoratørsnedker, Dekupør, Finermester, Industrisnedker, Modelbygger, Modelmager, Modelsnedker, Modelsnedkermester, Møbelpolerer, Møbelsnedker, Møbelsnedkermester, Stolemager, Møbelsnedkerarbejde
904 752300 5 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner Maskindrejer, Maskinsnedker, Maskinsnedkermester, Møbeldrejer, Trædrejer, Trædrejermester, Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
907 753100 5 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde Buntmager, Buntmagermester, Buntmagersyerske, Dameskrædder, Hattemager, Hattemagermester, Herreskrædder, Kjoleskrædder, Kostumeassistent, Modist, Pelssyerske, Skrædder, Skræddermester, Teaterskrædder, Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
909 753200 5 Tilskærerarbejde Gardintilskærer, Handsketilskærer, Lædertilskærer, Modeltilskærer, Tilskærer, Tilskærerassistent, Tilskærermester, Tilskærerarbejde
911 753300 5 Syarbejde og beslægtet arbejde Billedsyerske, Broderitegner, Broderitekniker, Gardinmester, Gardinsyerske, Handskemager, Hjemmesyerske, Håndsyerske, Kjolesyer, Korsettrice, Modelsyerske, Possementmager, Sejlmager, Sejlmagermester, Sypige, Syarbejde og beslægtet arbejde
913 753400 5 Møbelpolstrerarbejde Autopolstrer, Autosadelmager, Møbelpolstermester, Møbelpolstrer, Møbeltapetserer, Møbeltilskærer, Polstrer, Polstrermester, Sadelmager, Sadelmagermester, Møbelpolstrerarbejde
915 753500 5 Forarbejdning af skind Garver, Garveritekniker, Garvermester, Hudearbejder, Minksorterer, Pelsarbejder, Pelsbereder, Pelssorterer, Skindsorterer, Forarbejdning af skind
917 753600 5 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde Bæltemester, Etuimager, Håndskomager, Håndskomagermester, Læderhåndværker, Nådler, Ortopædisk håndskomager, Ortopædisk skomager, Skomager, Skomagermester, Skomodellør, Skoreparatør, Skotøjsmager, Taskemager, Træskomager, Træskomagermester, Tøffelmager, Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
942 812100 5 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal Formbygger, Hærdemester, Hærder, Industritekniker, Jernstøber, Ovnbrænder, Ovnpasser, Ovnsætter, Ovnsættermester, Støberiarbejder, Stålarbejder, Stålvalser, Stålværksarbejder, Trykstøber, Valsemester, Valser, Valseværkarbejder, Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
944 812200 5 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal Forgylder, Forgyldermester, Forkromer, Fornikler, Forsølver, Galvanisør, Galvanotekniker, Lakarbejder, Ovnlakerer, Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
947 813110 5 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri Medicinalarbejder, Medicinalassistent, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
948 813120 5 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri Ammunitionsarbejder, Elementstøber, Kalkbrænder, Kalkmester, Kemikaliearbejder, Knusemester, Krudtværksarbejder, Lakkoger, Limkoger, Lysestøber, Mørtelmester, Raffinaderiarbejder, Raffinør, Syrearbejder, Syremester, Vokskoger, Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
950 813200 5 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter Digitalprintmedarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
953 814100 5 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter Gummiarbejder, Vulkanisør, Vulkanisørmester, Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
955 814210 5 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
956 814220 5 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter Bådestøber - plast, Plasticstøber, Plasticsvejser, Sprøjtestøber, Sprøjtetekniker, Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
958 814300 5 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter Emballagearbejder, Kartonnagearbejder, Kartonnageassistent, Konvolutarbejder, Papirindustriarbejder, Papirskærer, Papirvarearbejder, Æskearbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
961 815100 5 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil Garnbinder, Garnspinder, Kartemester, Karter, Karteriarbejder, Ringspinder, Spinder, Spinderiarbejder, Spinderileder, Spolemester, Spoleoperatør, Spoler, Spoleskifter, Uldspinder, Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
963 815200 5 Operatørarbejde ved vævning og strikning Knytter, Trikotagetekniker, Operatørarbejde ved vævning og strikning
965 815300 5 Operatørarbejde af symaskiner Bandagesyer, Beklædningsarbejder, Broderiassistent, Broderimontør, Industrisyer, Konfektionsarbejder, Konfektionssyerske, Maskinsyerske, Skindsyerske, Sydame, Syer, Syerske, Syoperatør, Systueassistent, Systuemedhjælper, Trikotagesyer, Tæppesyerske, Operatørarbejde af symaskiner
967 815400 5 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler Appreturarbejder, Appreturmester, Blegemester, Dekatør, Farvemester, Farver, Farveriarbejder, Farverimester, Farverioperatør, Tekstilfarver, Tekstiltrykker, Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
969 815500 5 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder Garveriarbejder, Læderarbejder, Skindarbejder, Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
971 815600 5 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter Læstearbejder, Maskinpinder, Pinder, Skotøjsarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
973 815700 5 Operatørarbejde af vaskemaskiner Operatørarbejde af vaskemaskiner
975 815900 5 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter Filtskærer, Læderstanser, Stofmaler, Tekstilmester, Tekstiloperatør, Tekstilsvejser, Tovværksarbejder, Vodbinder, Vodbindermester, Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
984 817100 5 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter Crepemester, Crepeoperatør, Papirtilskærer, Rulleskærer, Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
986 817200 5 Operatørarbejde ved træforarbejdning Savfører, Savværksmedhjælper, Træarbejder, Træindustriarbejder, Træværksarbejder, Operatørarbejde ved træforarbejdning
989 818100 5 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik Brænder, Figurmager, Gipsbrænder, Gipsstøber, Glasarbejder, Glaserer, Glasmontør, Glasskærer, Glassmelter, Lervarearbejder, Porcelænsarbejder, Porcelænsbrænder, Porcelænsstøber, Teglbrænder, Teglmester, Teglværksarbejder, Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
991 818210 5 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri Belysningsarbejder, Elarbejder, Elværksarbejder, Elværksassistent, Transformatorarbejder, Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
992 818290 5 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg Fyrbøder, Kedelarbejder, Kedelformand, Kedelmester, Kedelpasser, Lokomotivfyrbøder, Skibsfyrbøder, Søfyrbøder, Varmemester, Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
994 818300 5 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning Banderolør, Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
996 818910 5 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg Pumpemester, Pumpepasser, Turbinemester, Turbinepasser, Vandværksarbejder, Vandværksassistent, Vandværksleder, Vandværksmester, Vandværkspasser, Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændings- og rensningsanlæg
997 818990 5 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner Stanser, Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
1001 821100 5 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner Fotomontrice, Kameramontør, Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
1003 821200 5 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr EL montrice, Elektronikarbejder, Elektrooperatør, Elektrovikler, Lampemontør, Målermontør, Måleropsætter, Svagstrømsassistent, Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
1005 821900 5 Andet monteringsarbejde Finersamler, Isværksarbejder, Klichemontør, Kontrolsorterer, Møbelmontør, Påfylder, Rammesamler, Andet monteringsarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF