Produktregistret

I Produktregistret gemmes information om kemiske produkter, som produceres eller importeres til Danmark. Hvis I producerer eller importerer anmeldepligtige produkter, skal de anmeldes til Produktregistret.

Hvordan anmelder producenter og importører farlige stoffer og materialer til Produktregistret? Og hvornår skal anmeldelsen ajourføres? Læs mere her.

Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde produkterne til Produktregistret. Se her hvilke produkter, der er omfattet af pligten til at anmelde.

En produktanmeldelse består af en række oplysninger om bl.a. produktets kemiske sammensætning og funktion samt hvilke brancher det anvendes i.

Alle produkter med biocider skal registreres i Produktregistret. Enten efter de almindelige regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer eller efter de særlige regler om produkter med biocider.

Stoffer og materialer, der bruges ved offshore olie- og gasaktiviteter er omfattet af særlige regler for registrering. Bl.a. skal I udfylde et særligt skema ved anmeldelsen.

Udtræk fra Produktregistret bruges bl.a. til kortlægning af kemikalieforbruget, ligesom sundhedspersonale kan trække data i forbindelse med uheld.

Produktregistret er Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens fælles register til registrering af farlige kemiske stoffer og materialer.