Gå til hovedindholdet

Er der certifikatkrav, hvis man skal anvende andre typer personløftere end teleskoplæssere?

Nej. Personer, som skal anvende personløftere, skal være særligt udpeget hertil og have modtaget fornøden oplæring og instruktion.

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Henter PDF