Gå til hovedindholdet

Hvilke isocyanatholdige produkter er omfattet af uddannelseskravet?

Monomere isocyanater og materialer, som indeholder monomere isocyanater i en mængde på 0,1 vægtprocent eller derover, er omfattet af uddannelseskravet.

Materialer, som indeholder præpolymere isocyanater, og som ikke samtidig indeholder monomere isocyanater i en mængde på 0,1 vægtprocent eller derover, er ikke omfattet af uddannelseskravet.

Stoffer og materialer, der medfører krav om uddannelse, skal være mærket med følgende oplysning på emballagen: "Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug."

Henter PDF