Gå til hovedindholdet

Hvilke krav er der til døre i flugtveje?

Døre i flugtveje og trapperum skal yde tilstrækkelig sikkerhed mod, at ild og røg breder sig.

Følgende klassificerede døre opfylder dette krav:

  • BD-dør 30 (EI2 30-C) eller 60 (EI2 60-C)
  • F-dør 30 (E 30-C) i visse tilfælde
  • BS-dør 60 (EI260-C A2-s1,d0).

Automatiske døre kan kun medregnes som flugtveje, hvis de opfylder en række krav, der sikrer, at dørene under alle forhold kan fungere som flugtveje. Det betyder bl.a., at dørene let skal kunne åbnes indefra ved fejl, strømsvigt e.l.

Skydedøre, drejedøre og hejsedøre må ikke fungere som flugtveje.

Døre til trapperum

Døre til trapperum skal være selvlukkende og må eventuelt kun fastholdes i åben stilling ved hjælp af et automatisk lukningsanlæg udført, kontrolleret og vedligeholdt efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrift.

Døre i flugtvejene

Døre i flugtvejene skal som udgangspunkt åbne i flugtretningen og let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Kravet om åbning i flugtretningen kan efter en konkret vurdering fraviges. Det kan fx være, hvis døre ved åbning i flugtretningen vil komme til at blokere flugtveje for andre personer.

Døre ud til flugtveje

Døre ud til flugtveje fra lokaler, hvor et større antal personer opholder sig, skal altid efter Arbejdstilsynets praksis kunne åbne i flugtretningen.

Fra visse kedelrum og fra rum, hvor der arbejdes med sundhedsfarlige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer eller processer, kræves normalt, at mindst den ene udgang er en udadgående dør, der fører direkte eller ad trappe til det fri.

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF