Gå til hovedindholdet

Hvilke krav er der til trapper i flugtveje?

Trapper i flugtveje skal som hovedregel være i trapperum med udgang direkte eller gennem forrum til terræn i det fri eller til andet sikkert område, fx anden brandsektion.

Trapper kan eventuelt placeres udvendigt på bygningen. Udvendige trapper skal som udgangspunkt være udført i beton, jern eller andet ikke brændbart materiale.

Mål på trapper og trin

Trapper skal som udgangspunkt være mindst 1 m brede. Nødtrapper skal være mindst 70 cm brede.

Trapper skal som udgangspunkt have trin, der højst må være 18 cm høje og mindst 25 cm dybe. Dette gælder dog ikke for trapper i forbindelse med nødudgang, hvor trinene højst må være 21 cm høje og mindst 21 cm dybe. På en spindeltrappe må dybden på trinene ikke være mindre end 20 cm målt midt på trappens fri bredde.

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF