Gå til hovedindholdet

Hvilke krav er der til vinduer som flugtveje?

Vinduer af en vis størrelse eller altaner kan bruges som flugtveje, hvis underkanten er højst 2 m over terræn. Det gælder dog ikke fra rum, hvor et større antal personer opholder sig, eller hvis arbejdet medfører risiko for brand og eksplosion. Vinduet skal kunne åbnes uhindret og have beslag, der kan fastholde vinduet åbent.

Vinduet skal have en åbning, som har en højde og en bredde, der tilsammen er mindst 1,5 m. Både højden og bredden skal være mindst 0,5 m. Der skal altid være uhindret adgang til vinduet eller altanen, og det skal være muligt at komme fra vinduet eller altanen til terræn uden risici for ulykker.

Afstanden op til underkant af redningsåbningen må i arbejdsrummet højst være 1,2 m.

Læs også

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.10

Spørgsmål og svar om flugtveje

Henter PDF