Gå til hovedindholdet

Er der særlige regler for giftige stoffer og blandinger, som er kræftfremkaldende?

Ja, der er en række giftige stoffer og blandinger, som er omfattet af særlige bestemmelser eller forbud i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (Kræftbekendtgørelsen).

Hvis I indberetter et stof eller en blanding, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen, skal I – i nogle tilfælde – indsende en anmeldelse eller søge om godkendelse hos Arbejdstilsynet, før I må indlede arbejdet. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 2, hvilke stoffer og blandinger, det gælder for.

Giftmeddelelsen giver kun tilladelse til at besidde stoffet eller blandingen.

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Bekendtgørelse 822 - 2023 - med senere ændringer

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Sidst revideret: 13. december 2022

Henter PDF