Gå til hovedindholdet

Hvor meget plads skal der være pr. ansat i et arbejdsrum?

Der skal være så meget plads, at arbejdet kan foregå forsvarligt

I et arbejdsrum skal der være plads til de tekniske hjælpemidler, materialer og det inventar, der findes i arbejdsrummet. Der skal også være plads til det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

Krav til et arbejdsrum

  • Rummets gulvareal, højde og indhold skal være afpasset efter arbejdets art, så arbejdet kan foregå forsvarligt.
  • Normalt skal et arbejdsrum have en arbejdshøjde på 2,5 meter og minimum være 7 m2.
  • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet pr. ansat.

Undtagelser

Arbejdets art kan gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. ansat. Det samme gælder, hvis andre opholder sig i rummet, som fx klienter eller kunder.

I særlige tilfælde accepterer vi et mindre rumfang pr. ansat. Det gør vi fx, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Vi accepterer dog ikke, at der er mindre end 8 m3 luft pr. ansat.

Teknisk udstyr

Mængden af pc-udstyr i et arbejdsrum bør indgå i en samlet vurdering af, hvor meget plads og luft der skal være i rummet.

Elektronisk udstyr afgiver varme (en pc afgiver mindst ligeså meget varme som en person, der sidder stille) og kan afgive dampe til omgivelserne.

For at løse disse problemer kan I enten gøre rummet større eller øge ventilationen (eller begge dele).

Læs mere

Indretning af arbejdssteder - AT-vejledning A.0.2

Arbejdsrum på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.11

Sidst revideret: 5. oktober 2018

Henter PDF