Gå til hovedindholdet

Har kommunen ansvar som udbyder af renovationsopgaven?

Hvis udbuddet af renovationsopgaven udgør 1. mio. kr. eller derover, så har kommunen som udbyder af opgaven en række pligter efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til udbudsmaterialet men også efterfølgende i relation til udførelsen af renovationsarbejdet.

I relation til udførelsen af arbejdet har kommunen bl.a. pligt til i alle forhold, som kommunen har direkte indflydelse på, at medvirke til, at det udbudte renovationsarbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen af den renovationsvirksomhed, der skal udføre arbejdet. Og kommunen må således ikke på områder, som kommunen har direkte indflydelse på, gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for renovationsvirksomhedens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet.

En kommune vil fx typisk på en anden måde end renovationsvirksomheden kunne gå i dialog med borgerne om fx placeringen af renovationsbeholderne på arbejdsstederne, og i visse tilfælde vil fx det, at kommunen håndhæver sit renovationsregulativ i forhold til borgerne kunne betyde, at renovationsvirksomheden kan afhente dagrenovationen forsvarligt.

Læs mere i de arbejdsmiljøregler der påhviler udbydere af tjenesteydelser i bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser.

Pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser - Bekendtgørelse 1994 - 2020

Henter PDF