Gå til hovedindholdet

Tilsyn: Hvornår kommer Arbejdstilsynet?

Der er forskellige grunde til, at Arbejdstilsynet kommer på tilsyn.

  • Virksomheder kan blive udtaget til grundtilsyn, hvor Arbejdstilsynet fører tilsyn med de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen.
  • Virksomheder kan også blive udtaget til specialtilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer. Her kan Arbejdstilsynet være på tilsyn for
    • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
    • at føre tilsyn med en mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
    • at undersøge (føre tilsyn, hvis der er sket) en alvorlig arbejdsulykke.
    • at gennemføre særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Det er hovedreglen, at tilsyn fra Arbejdstilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog anmelde nogle tilsyn fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet. Hvis der er sket en ulykke, anmelder Arbejdstilsynet som oftest tilsynet for netop at sikre, at de relevante personer er til stede.

Henter PDF