G� til hovedindholdet

Hvilke former for tilsyn findes der?

Som udgangspunkt vil det være et grundtilsyn Arbejdstilsynet kommer på, når vi besøger jeres arbejdsplads. Men der findes også andre former for tilsyn nemlig specialtilsyn og tilsyn med udenlandske arbejdspladser.

Grundtilsyn

Et grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en arbejdsplads.

Hvad er et grundtilsyn?

Brancherettet tilsyn

Et brancherettet tilsyn er tilsyn, der er målrettet særlige arbejdsmiljøproblemer og som bliver gennemført i udvalgte brancher.

Brancherettet tilsyn

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Er en tilsynsmetode der retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen.

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Specialtilsyn

Et specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Hvad er et specialtilsyn?

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse i sager, hvor problemer er forårsaget direkte eller indirekte af den enkeltes arbejdsfunktion og i sager om krænkende handlinger.

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynets kontrollerer også, at udenlandske virksomheder er anmeldt til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere).

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Henter PDF