Gå til hovedindholdet

Hvilke former for tilsyn findes der?

Som udgangspunkt vil det være et grundtilsyn Arbejdstilsynet kommer på, når vi besøger jeres arbejdsplads. Men der findes også andre former for tilsyn nemlig specialtilsyn og tilsyn med udenlandske arbejdspladser.

Grundtilsyn

Et grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en arbejdsplads.

Hvad er et grundtilsyn?

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Er en tilsynsmetode der retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen.

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse i sager, hvor problemer er forårsaget direkte eller indirekte af den enkeltes arbejdsfunktion og i sager om krænkende handlinger.

Tilsyn med psykiske arbejdsmiljø

Risikotilsyn

Risikotilsyn udføres på risikovirksomheder – det vil sige virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen som følge af større oplag af nærmere angivne kemiske stoffer. Disse virksomheder kaldes ofte også for Seveso-virksomheder efter Seveso-direktivet, som er implementeret i dansk lovgivning i risikobekendtgørelsen.

Risikotilsyn

Specialtilsyn

Et specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Hvad er et specialtilsyn?

Særlige tilsynsindsatser

Nogle brancher er så specielle, at der er brug for en særlig tilsynsindsats for branchen. Se listen herunder over de særlige tilsyn for brancherne.

Særlige tilsynsindsatser i brancher

Udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynets kontrollerer også, at udenlandske virksomheder er anmeldt til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere).

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Henter PDF