Gå til hovedindholdet

Hvad er et grundtilsyn?

Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer i en virksomhed. Hvis Arbejdstilsynet kører en brancherettet indsats i branchen, kan der på et grundtilsyn være et særligt fokus på et udvalgt arbejdsmiljøproblem.

Et grundtilsyn vil altid være uanmeldt og I vil som virksomhed derfor ikke kende datoen for besøget.

Særligt for transport- og rengøringsbranchen

I nogle brancher som fx transport- og rengøringsbranchen, hvor der ofte er mange, der arbejder på midlertidige og skiftende arbejdssteder, vil I eventuelt blive kontaktet forud for besøget for at høre, hvor og hvornår I arbejder i den nærmeste fremtid. 

Særligt for bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen modtager ikke grundtilsyn. I stedet findes en særlig tilsynsmetode kaldet et Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn, der retter sig mod byggepladser.

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Hvilke virksomheder udtages til et grundtilsyn?

Virksomheder udtages til grundtilsyn ud fra data om virksomheden ved hjælp af en risikomodel, som Arbejdstilsynet har udviklet.

Modellen skal medvirke til at sikre, at flere virksomheder med arbejdsmiljøproblemer får besøg og, at færre virksomheder uden forstyrres. Formålet er at udnytte tilsynsressourcerne bedst muligt og dermed få mest muligt arbejdsmiljø for pengene.

I risikomodellen indgår brancheoplysninger, stamoplysninger om virksomheden og oplysninger om virksomhedens arbejdsmiljø. Tyve procent af de virksomheder, der udtages til grundtilsyn, udtages som en stikprøve.

Virksomheder udtages til grundtilsyn henover året, men kan også blive udtaget manuelt på baggrund af en konkret begrundet mistanke.

Læs mere om risikomodellen og om, hvordan virksomheder bliver udtaget til grundtilsyn.

Hvordan bliver virksomheder udtaget til grundtilsyn?

Hvad er specialtilsyn?

Sidst revideret: 26. maj 2021

Henter PDF