Gå til hovedindholdet

Særlige tilsynsindsatser i brancher

Nogle brancher er så specielle, at der er brug for en særlig tilsynsindsats for branchen. Se listen herunder over de særlige tilsyn for brancherne.

Bygge og anlæg

Helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn (HOT) og tilsyn med udvalgte, store infrastruktur- og byggeprojekter (SDI) retter sig begge mod virksomhedernes arbejde på bygge- og anlægspladserne. Herudover gennemfører Arbejdstilsynet tilsyn i forbindelse med fx arbejdsulykker og kampagner i bygge- og anlægsbranchen, ligesom vi også kan besøge virksomhedernes hjemadresser.

Tilsyn på bygge- og anlægsområdet

Transport

Arbejdstilsynets gennemfører hvert år aktionsdage i branchen vejgodstransport som supplement til de almindelige tilsyn.

Aktioner ved vejgodstransport

Særområder

I de senere år er civile raketaktiviteter i Danmark steget i omfang. Udviklingen og opsendelse af civile raketter har været koncentreret omkring amatørraketforeninger, der opsender raketter fra militære øvelsesområder på land eller fra mobile opsendelsesplatforme på havet.

Civile raketopsendelser

Henter PDF