Gå til hovedindholdet

Hvad gør forsikringsselskabet, når en arbejdsulykke er anmeldt?

Når en arbejdsulykke er anmeldt i EASY sendes den til arbejdsulykkesforsikringsselskabet, der herefter tager stilling til, om der kan udbetales erstatning for udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler mm.

Hvis forsikringsselskabet har en forventning om, at den tilskadekomne vil have ret til godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab, sender forsikringsselskabet anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter tager stilling til, om der kan ydes godtgørelse for varigt mén eller erhvervsevnetab.

Hvis medarbejderen ikke har genoptaget sit arbejde 5 uger efter skaden, skal forsikringsselskabet sende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke, sender selskabet også anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til vurdering.

Henter PDF