Gå til hovedindholdet

Hvis min medarbejder ikke har haft fravær fra sit sædvanlige arbejde, men har gener, skal jeg så alligevel anmelde?

Det primære kriterium for din pligt til at anmelde arbejdsulykker som arbejdsgiver er, at der har været fravær på mindst en dag ud over ulykkesdagen.

Selvom der ikke har været fravær som følge af ulykken, kan du som arbejdsgiver dog fortsat have en pligt til at anmelde. Det har du i de tilfælde, hvor din medarbejder kan forventes at have ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Ydelserne efter loven er:

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er på 5 pct. eller derover
  • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 pct.

Det er dig som arbejdsgiver, der skal foretage vurderingen af, om der tilskadekomne kan forventes at have ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Du skal ikke foretage en vurdering af det nærmere omfang af din medarbejders gener, men blot vurdere, om der er en risiko for, at din medarbejder får udgifter til behandling eller varigt får gener eller svært ved at tjene den samme løn som før skaden.

Et eksempel på dette er, hvis en kontoransat får en lille forvridning i ryggen, der medfører smerter, men ikke forhindrer vedkomne i at varetage sit sædvanlige arbejde, men hvor vedkomne af sin læge henvises til behandling hos en kiropraktor for hurtigere at slippe af med smerterne.

Henter PDF