Gå til hovedindholdet

Aftaleforløb ved mistanke om et arbejdsmiljøproblem

Arbejdstilsynet kan tilbyde jeres virksomhed et aftaleforløb, hvis vi på et tilsyn har mistanke om, at der er et arbejdsmiljøproblem. Det er frivilligt, om I vil tage imod tilbuddet.

Hvad er et aftaleforløb ved mistanke?

Hvis I indgår aftalen med os, skal I arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet inden for en given tidsperiode. Arbejdstilsynet vil i aftaleperioden som udgangspunkt ikke undersøge det forhold, der er mistanke om, yderligere. Hvis I ikke ønsker at indgå aftalen, kommer vi på tilsyn og undersøger forholdene yderligere. Hvis vi konstaterer, at arbejdsmiljøreglerne ikke er overholdt, vil I få et påbud om at løse arbejdsmiljøproblemet.

Følgende grafik forklarer aftaleforløbet, som uddybes nedenfor.

Figur om aftaleforløb

Hvad skal I gøre, hvis I vil indgå en aftale med Arbejdstilsynet?

  • Når I har modtaget et tilbudsbrev fra Arbejdstilsynet, skal I acceptere aftalen  ved at logge ind som virksomhed på at.dk. Vær opmærksom på, at I har fire uger til at acceptere tilbuddet. Vi står til rådighed med vejledning i den periode, hvor I overvejer tilbuddet, og I kan kontakte os på telefon 70 12 12 88 eller på mail: at@at.dk
  • I skal forbedre arbejdsmiljøet ved at løse det problem, der er mistanke om, selv om vi ikke har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljøloven
  • I skal orientere og inddrage jeres ansatte, når I arbejder med at løse problemet. Hvis jeres virksomhed har 10 eller flere ansatte, skal I inddrage arbejdsmiljøorganisationen.

I kan få hjælp og vejledning fra Arbejdstilsynet

I skal selv løse det arbejdsmiljøproblem, der er mistanke om. Men vi tilbyder jer processuel hjælp og generel vejledning til at arbejde med løsningen af problemet. Vi kan vejlede jer om regler og hjælpe jer til at foretage jeres egne vurderinger af mulige løsninger.

Vores hjælp og vejledning kan foregå telefonisk, virtuelt eller ved fysisk møde efter konkret vurdering. Vi ringer til jer undervejs i forløbet for at aftale nærmere.

Vi kan ikke rådgive jer om, hvorvidt I skal bruge en bestemt løsning på arbejdsmiljøproblemet eller forhåndsgodkende løsninger. Hvis I har brug for hjælp til valg af en konkret løsning, kan I fx kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Guide: Find din arbejdsmiljørådgiver

Sådan afsluttes et aftaleforløb

Når aftaleperioden er udløbet, kommer Arbejdstilsynet igen på tilsyn på jeres virksomhed. Her sikrer vi, at I overholder arbejdsmiljøreglerne inden for det arbejdsmiljøproblem, som aftalen omhandlede. Hvis vi konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne inden for aftalens arbejdsmiljøproblem, vil I få et påbud om at løse problemet.

Hvis I får et påbud, er aftalen ikke opfyldt. Samtidig har det den konsekvens, at jeres virksomhed (arbejdsstedet, hvor påbuddet er givet) ikke kan tilbydes nye aftaleforløb med Arbejdstilsynet i 12 måneder.

Video om Arbejdstilsynets tilbud om aftaleforløb

I denne video kan I se og høre mere om aftaleforløb.

Hvis I vil vide mere om aftaleforløb om at løse et arbejdsmiljøproblem flere steder i virksomheden (tværgående problem), kan I læse mere her:

Læs mere om aftaleforløb

Henter PDF