Gå til hovedindholdet

Aftaleforløb om at løse et arbejdsmiljøproblem flere steder i virksomheden

Arbejdstilsynet kan tilbyde jeres virksomhed et aftaleforløb, hvis vi på et tilsyn har konstateret et arbejdsmiljøproblem, og der er mulighed for at løse det samme problem flere steder i virksomheden. Det er frivilligt, om I vil tage imod tilbuddet.

Hvad er et aftaleforløb med spredning?

Hvis I indgår aftalen med os, skal I inden for en given tidsperiode løse arbejdsmiljøproblemet der, hvor vi har konstateret det, men også andre relevante steder i virksomheden. I bestemmer selv hvor. I aftaleperioden fører vi som udgangspunkt ikke tilsyn med det emne, som aftalen drejer sig om. Hvis I ikke ønsker at indgå aftalen, vil I få et påbud om at løse problemet der, hvor vi har konstateret, at arbejdsmiljøreglerne ikke er overholdt.

Følgende grafik forklarer aftaleforløbet, som uddybes nedenfor.

 

Figur om aftaleforløb

Hvad skal I gøre, hvis I vil indgå en aftale med Arbejdstilsynet?

  • I skal forbedre arbejdsmiljøet ved at løse arbejdsmiljøproblemet det sted, hvor det er konstateret, men også andre steder i virksomheden, som I selv har udpeget. Det kan være i andre afdelinger på samme arbejdssted eller andre arbejdssteder inden for den samme virksomhed
  • I skal orientere og inddrage jeres ansatte, når I arbejder med at løse problemet. Hvis jeres virksomhed har 10 eller flere ansatte skal I inddrage arbejdsmiljøorganisationen.

 

I kan få hjælp og vejledning fra Arbejdstilsynet

I skal selv løse arbejdsmiljøproblemet. Men vi tilbyder jer processuel hjælp og generel vejledning til at arbejde med løsningen af problemet. Vi kan vejlede jer om regler og hjælpe jer til at foretage jeres egne vurderinger af mulige løsninger.

Vores hjælp og vejledning kan foregå telefonisk, virtuelt eller ved fysisk møde efter konkret vurdering. Vi ringer til jer undervejs i forløbet for at aftale nærmere.

Vi kan ikke rådgive jer om, hvorvidt I skal bruge en bestemt løsning på arbejdsmiljøproblemet eller forhåndsgodkende løsninger. Hvis I har brug for hjælp til valg af en konkret løsning, kan I fx kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Guide: Find din arbejdsmiljørådgiver

Sådan afsluttes et aftaleforløb

Når aftaleperioden er udløbet, kommer Arbejdstilsynet igen på tilsyn på jeres virksomhed på det arbejdssted, hvor arbejdsmiljøproblemet oprindeligt er konstateret, og på nogle af de andre arbejdssteder, som indgår i aftalen. Her sikrer vi, at I overholder arbejdsmiljøreglerne inden for det arbejdsmiljøproblem, som aftalen omhandlede. Hvis vi konstaterer en overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne inden for aftalens arbejdsmiljøproblem, vil I få et påbud om at løse problemet.

Hvis I får et påbud, er aftalen ikke opfyldt. Samtidig har det den konsekvens, at jeres virksomhed (arbejdsstedet, hvor påbuddet er givet) ikke kan tilbydes nye aftaleforløb med Arbejdstilsynet i 12 måneder.

Video om Arbejdstilsynets tilbud om aftaleforløb

I denne video kan I se og høre mere om aftaleforløb.

Hvis I vil vide mere om aftaleforløb ved mistanke om et arbejdsmiljøproblem (komplekst problem), kan I læse mere her:

Læs mere om aftaleforløb

Henter PDF