Gå til hovedindholdet

Tilsyn med krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane (sexchikane) og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte Tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab eller krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier.

De vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Arbejdsbetinget stress - Publikation

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF