Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Tilsyn med udenlandske virksomheder, RUT og social dumping

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne i Danmark. Ved besøg på udenlandske virksomheder kontrollerer Arbejdstilsynet også, at virksomheden har anmeldt sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Tilsyn med udenlandske virksomheder i Danmark

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynets kontrollerer også, at udenlandske virksomheder er anmeldt til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), og at anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt i forhold til reglerne.

Tilsynsbesøgene gennemføres på samme måde som i danske virksomheder, og der bruges samme reaktionstyper. Besøgene er afgrænset til de aktiviteter, den udenlandske virksomhed har i Danmark.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig til RUT

Læs på Workplacedenmark.dk hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med udenlandske virksomheder

Risiko for bøde

Hvis en udenlandsk virksomhed undlader at anmelde sig til RUT, anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, kan Arbejdstilsynet give virksomheden en bøde på op til 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet.

Den yderste konsekvens af, at en udenlandsk virksomhed undlader at anmelde en opgave til RUT, kan være at virksomheden bliver pålagt daglige bøder, indtil den anmelder opgaven til RUT.

Læs mere om reglerne om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Oplysninger om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet får oplysninger om udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, fra flere sider:

  • Fra RUT, hvor udenlandske virksomheder har anmeldt, at de udfører arbejde i Danmark.
  • Fra fx en borger, faglig organisation eller en anden myndighed, der oplyser om, at en udenlandsk virksomhed (muligvis) ikke har foretaget anmeldelse til RUT, eller at de anmeldte oplysninger er mangelfulde eller forkerte. Der kan samtidig være oplysninger om mulig overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • Fra hvervgivere, der kontakter Arbejdstilsynet for at oplyse, at en udenlandsk virksomhed udfører arbejde for dem.
  • Endelig kan Arbejdstilsynet få oplysninger om udenlandske virksomheder, når Arbejdstilsynet som led i det almindelige tilsynsarbejde støder på udenlandske virksomheder, der udføre arbejde.

Information til udenlandske tjenesteydere

På workplacedenmark.dk kan udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere læse mere om deres rettigheder og pligter i Danmark, herunder pligten til at anmelde sig i RUT. De kan også læse om de danske arbejdsmiljøregler, fx på bygge- og anlægsområdet.

Websitet findes i en engelsk, tysk, polsk og dansk udgave. Enkelte sider er desuden oversat til litauisk, rumænsk, russisk, italiensk, spansk og portugisisk.

Gå til WorkplaceDenmark.dk/enHenter PDF