Tilsyn med udenlandske virksomheder, RUT og social dumping

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne i Danmark. Ved besøg på udenlandske virksomheder kontrollerer Arbejdstilsynet også, at virksomheden har anmeldt sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Tilsyn med udenlandske virksomheder i Danmark

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Arbejdstilsynets kontrollerer også, at udenlandske virksomheder er anmeldt til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), og at anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt i forhold til reglerne.

Tilsynsbesøgene gennemføres på samme måde som i danske virksomheder, og der bruges samme reaktionstyper. Besøgene er afgrænset til de aktiviteter, den udenlandske virksomhed har i Danmark.

Udenlandske virksomheder skal anmelde sig til RUT

Læs på Workplacedenmark.dk hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med udenlandske virksomheder

Risiko for bøde

Hvis en udenlandsk virksomhed undlader at anmelde sig til RUT, anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, kan Arbejdstilsynet give virksomheden en bøde på op til 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet.

Den yderste konsekvens af, at en udenlandsk virksomhed undlader at anmelde en opgave til RUT, kan være at virksomheden bliver pålagt daglige bøder, indtil den anmelder opgaven til RUT.

Læs mere om reglerne om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Indsatsen mod social dumping

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Indsatsen har blandt andet fokus på disse brancher: bygge og anlæg, transport, hoteller, restauration, service, rengøring, det grønne område og industri

Indsatsen består af tre elementer:

  • Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører en række landsdækkende og lokale aktioner, hvor vi uvarslet tager ud og tjekker arbejdspladserne.
  • De tre myndigheder gennemfører imellem aktionerne opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, vi støder på, eller har fået kendskab til gennem anmeldelser.
  • De tre myndigheder samarbejder og koordinerer sager om social dumping, så vi sikrer, at der bliver taget fat om området. Der er etableret faste kontaktveje mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet, som sikrer et smidigt og effektivt samarbejde i det daglige.

Samarbejdsaftalen mellem de tre myndigheder. 

Oversigt over aktioner mod social dumping i 2014-2020

Resultater af aktioner 2020

Resultater af aktioner 2019

Resultater af aktioner 2018

Resultater af aktioner 2017

Resultater af aktioner 2016

Resultater af aktioner 2015

Resultater af aktioner 2014

Oplysninger om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynet får oplysninger om udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, fra flere sider:

  • Fra RUT, hvor udenlandske virksomheder har anmeldt, at de udfører arbejde i Danmark.
  • Fra fx en borger, faglig organisation eller en anden myndighed, der oplyser om, at en udenlandsk virksomhed (muligvis) ikke har foretaget anmeldelse til RUT, eller at de anmeldte oplysninger er mangelfulde eller forkerte. Der kan samtidig være oplysninger om mulig overtrædelse af arbejdsmiljøloven.
  • Fra hvervgivere, der kontakter Arbejdstilsynet for at oplyse, at en udenlandsk virksomhed udfører arbejde for dem.
  • Endelig kan Arbejdstilsynet få oplysninger om udenlandske virksomheder, når Arbejdstilsynet som led i det almindelige tilsynsarbejde støder på udenlandske virksomheder, der udføre arbejde.