Gå til hovedindholdet

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj kan hjælpe jer med at komme fra et ønske om forbedring eller et identificeret problem til relevante tiltag. Det gør værktøjet bl.a. ved at hjælpe jer med at finde ud af, hvilke forhold som kan medvirke til at fremme jeres ønske om forbedring eller er årsag til, at jeres problem opstår.

I det psykiske arbejdsmiljø er der sjældent simple relationer mellem årsag og virkning. Tværtimod er arbejdsmiljøet ofte påvirket af mange forskellige forhold. Derfor kan det i mange tilfælde være en rigtig god ide eller måske ligefrem nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at forstå den konkrete kontekst, som et ønske om forbedring eller et identificeret problem optræder i. Det kan dette værktøj hjælpe jer med.

Værktøj

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø - docx

Sådan kan I bruge værktøjet

Mål: at aftale konkrete tiltag for at forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø, som kan integreres i dagligdagen
Forberedelsestid: 45 minutter
Øvelsestid: 2 timer
Hvem kan deltage: ledere på alle tre ledelsesniveauer indenfor en relevant del af arbejdspladsen (fx en afdeling), medarbejderrepræsentanter (AMO/MED/SU) og stabsmedarbejdere (HR/ arbejdsmiljøprofessionelle)

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelsesniveauer

Trin for trin-guide

Trin 1: Forbered møde

Formålet med mødet er at indkredse, hvilket ønske om forbedring eller problem I ønsker at arbejde med samt aftale, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

 1. Læs værktøjet
  Hvis I har brugt værktøjet ”Dialog om evne og ambition”, kan I vælge at bruge værktøjet til at undersøge det oplevede og ønskede niveau nærmere
 2. Vurder jeres aktuelle APV eller trivselsmåling. Hvad viser data om jeres psykiske arbejdsmiljø?
 3. Indkald relevante mødedeltagere og bed mødedeltagerne om at reflektere over, hvilket ønske om forbedring eller problem, som de ønsker at arbejde med
  Det kan være en fordel, at fx en HR-medarbejder eller en arbejdsmiljøprofessionel er facilitator

Trin 2: Afhold møde

 1. Introducér værktøjet på mødet
 2. Præsentér hovedkonklusionerne i jeres aktuelle APV eller trivselsmåling 
 3. Drøft og notér, hvilket ønske om forbedring eller problem I ønsker at arbejde med
 4. Drøft og notér, hvilke forhold som kan medvirke til at fremme ønsket om forbedring eller er årsag til, at problemet opstår
  Hvis I har behov for at undersøge det nærmere, kan I afslutte mødet og tale med udvalgte personer på arbejdspladsen, som kan belyse forholdene hos jer
 5. Inddel mødedeltagerne i mindre grupper
 6. Drøft løsninger/tiltag i grupperne
 7. Gennemgå svarene i plenum og prioritér forslagene
 8. Udfyld i fællesskab arbejdspladsens egne handleplansskemaer/eget elektronisk handleplansværktøj
  I kan også udfylde handlingsplanen i værktøjet
 9. Aftal, hvordan I sikrer dialog og kommunikation mellem ledelsesniveauerne

Find inspiration til tiltag for to udvalgte faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Balance mellem krav og ressourcer

Stor arbejdsmængde og tidspres - temaside

Organisatorisk og social støtte

Social og faglig støtte - BFA Service og Turisme

Følelser - BFA Velfærd og Offentlig administration

Hjælp og støtte - BFA Handel

Mere hjælp

Find lignende værktøjer som kan hjælpe jer med at få system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø:

Værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

 

 

Team arbejdsliv

Sidst revideret: 14. juni 2021

Henter PDF