Gå til hovedindholdet

Giv volden en skalle

Giv volden en skalle er din startpakke med fire værktøjer, der gør det nemt at sætte gang i dialogen om, hvordan I kan identificere, forebygge og håndtere vold og trusler på jeres arbejdsplads.

I mange jobgrupper er trusler og vold en del af hverdagen. Sætter I ikke ind over for vold og trusler, kan det få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for trivslen på arbejdspladsen. Derfor har Videncenter for Arbejdsmiljø udviklet fire værktøjer, der gør det nemt og overskueligt at sætte gang i dialogen og det forebyggende arbejde på den enkelte arbejdsplads.

Temadag som afsæt

Værktøjerne tager udgangspunkt i, at vold og trusler skal forebygges i fællesskab, og derfor er omdrejningspunktet en temadag om vold, hvor I sammen skal identificere, hvad vold er i jeres kontekst, hvordan I kan forebygge vold og trusler, og hvordan I skal håndtere volden, hvis den opstår. Det handler både om det enkelte individ, om gruppen, om ledelsen og om hele organisationen.

De fire værktøjer hedder ’Giv volden en skalle’ og er en slags startpakke til, hvordan I kommer i gang. Konceptet ’Giv volden en skalle’ består af:

Giv volden en skalle - introduktionspjece - pdf

Giv volden en skalle - temadag – pdf

Giv volden en skalle - dialogpladerne - pdf

Forebyg vold med film - tre film med vejledning og inspiration til dialogen på temadagen

Identifikation

Forebyggelse

Håndtering

Henter PDF