G� til hovedindholdet

Hvem gør hvad?

Dette værktøj kan hjælpe jer med at finde ud af, hvilke ledelsesopgaver, som er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke ledere, som bedst varetager dem.

Værktøjet har fokus på lederne på arbejdspladsen. Alle ledere har opgaver relateret til det psykiske arbejdsmiljø, men deres roller og opgaver er forskellige. Det er vigtig, at det er tydeligt for alle ledere, hvilke opgaver de selv har og hvilke opgaver deres ledelseskollegaer har. Værktøjet består af dialogkortene, som kan hjælpe jer med at afklare ledernes roller og finde ud af, hvor der er behov for, at I forbedrer jer.

Dialogkortene har tre forskellige farver. Det skyldes, at ledere kan forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø på tre niveauer. Det er vigtig, at ledere arbejder med alle tre niveauer, ligegyldig om arbejdspladsen har arbejdsmiljøproblemer eller ej. Fx er det vigtigt at have retningslinjer for, hvordan ledere tager hånd om personer, som er påvirket af et arbejdsmiljøproblem, selvom der p.t. ikke er problemer på arbejdspladsen.

De tre niveauer:

 1. Forebyg at problemer opstår (grøn)
  Denne form for forebyggelse har fokus på at fremme, at arbejdspladsen har et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor problemer ikke opstår. Forebyggelsen er ikke målrettet specifikke problemer, men bygger på en antagelse om, at en arbejdsplads i trivsel er bedre rustet til at møde og overkomme eventuelle problemer.
  Målgruppen vil typisk være hele arbejdspladsen, men kan være rettet mod særlige grupper eller afdelinger.
 2. Opspor og begræns problemet, hvis det er opstået (gul)
  Denne form for forebyggelse bygger på, at arbejdspladsen har evner og midler til at identificere potentielle og eksisterende problemer, håndtere disse problemer og forebygge, at de udbredes yderligere eller opstår igen.
  Målgruppen er de ansatte/afdelinger, der er potentielt kan blive berørt eller er berørt af de identificerede problemer.
 3. Begræns konsekvenserne og undgå at problemet opstår igen (orange)
  Denne form for forebyggelse har til formål at tage hånd om de personer, som er udsat eller påvirket af et problem og hindre tilbagefald, udvikling eller forværring af problemet.
  Målgruppen er i første omgang de personer, der er udsat eller berørt af problemer, og i anden omgang andre, som risikerer at blive ramt af de samme problemer.

Værktøj

Dialogkort - pdf

Sådan kan I bruge værktøjet

Mål: at aftale hvordan lederne på arbejdspladsen varetager opgaver, som er relateret til det psykiske arbejdsmiljø.
Forberedelsestid: 30 minutter
Øvelsestid: 60 minutter
Hvem kan deltage: ledere i alle tre ledelseslag og stabsmedarbejdere (HR/ arbejdsmiljøprofessionelle)

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelseslag

Trin for trin-guide

Trin 1: Forbered møde

 1. Læs værktøjet
 2. Vurder jeres aktuelle APV eller trivselsmåling. Hvad viser data om jeres psykiske arbejdsmiljø?
 3. Udvælg eventuelt en af de to faktorer i det psykiske arbejdsmiljø (Organisatorisk og social støtte samt balance mellem opgaver og ressourcer)
  Når der igangsættes handlinger i forhold til én faktor, så vil det ofte have effekt på flere andre faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.
  Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø
 4. Indkald relevante mødedeltagere eller sæt værktøjet på dagsordenen på eksisterende ledelsesmøde(r)
  Det kan være en fordel, at fx en HR-medarbejder eller en arbejdsmiljøprofessionel er facilitator
 5. Bed lederne om at reflektere over alle de spørgsmål, der er tilknyttet deres ledelseslag
  Det er vigtigt, at alle ledere på arbejdspladsen får mulighed for at bruge værktøjet.

Trin 2: Afhold møde

 1. Introducér værktøjet
 2. Inddel mødedeltagerne i mindre grupper
  Grupperne kan med fordel bestå af ledere fra forskellige ledelseslag
 3. Drøft spørgsmålene i grupperne
  Drøft både, hvad I gør godt og hvad I ønsker at gøre anderledes
 4. Gennemgå svarene i plenum og notér
 5. Beslut, hvad I vil gøre anderledes
 6. Aftal, hvem der er ansvarlig for de enkelte forbedringstiltag og hvornår I følger op
 7. Aftal, hvordan I sikrer dialog og kommunikation mellem ledelseslagene

Mere hjælp


Find lignende værktøjer som kan hjælpe jer med at få system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø

Team arbejdsliv

Henter PDF