Gå til hovedindholdet

Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2019

Analytisk overblik over anmeldte erhvervssygdomme i 2019 sammenlignet med de forrige år.

I 2019 blev der anmeldt omkring 17.000 erhvervssygdomme, og dermed er antallet på samme niveau som i 2018. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor det også fremgår, at antallet af anmeldte erhvervssygdomme over en seks-årig periode er faldet med 21 procent.

Årsopgørelsen viser også, at ca. halvdelen af alle anmeldte erhvervssygdomme i 2019 omhandler muskelskeletsygdomme og psykiske sygdomme. Muskelskeletsygdomme udgør med 32 pct. af anmeldelserne den største sygdomsgruppe, mens 24 pct. af anmeldelser drejer sig om psykiske sygdomme.

Årsopgørelsen for anmeldte erhvervssygdomme opdateres næste år i 2. kvartal.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2019

Bilag A - Om data*

Bilag B - Tabeller og figurer

Erhvervssygdomme

* Arbejdstilsynet har i 2020 etableret et nyt datagrundlag for anmeldte erhvervssygdomme, som herefter anvendes til alle opgørelser over anmeldte erhvervssygdomme. Det indebærer et såkaldt databrud, idet der er ændret i kriterierne for frasortering af formodede dubletter (flere anmeldelser af samme sygdom). De nye kriterier er mere finmaskede og betyder, at der bliver frasorteret færre dubletter i det nye datagrundlag, end der gjorde tidligere. Derfor kan nye opgørelser vise flere anmeldte erhvervssygdomme for ældre årgange end tidligere opgørelser baseret på det gamle datagrundlag.

På smartphone vises denne side bedst i bred format

Henter PDF