Gå til hovedindholdet

Daginstitutioner

  • Aldersintegrerede institutioner
  • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
  • Børnehaver
  • Dagcentre mv.
  • Dagplejemødre
  • Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
  • Fritids- og ungdomsklubber
  • Revalideringsinstitutioner
  • Skolefritidsordninger og fritidshjem
  • Vuggestuer

Henter PDF