Gå til hovedindholdet

Landbrug, skovbrug og fiskeri

 • Avl af andet kvæg og bøfler
 • Avl af får og geder
 • Avl af heste og dyr af hestefamilien
 • Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
 • Avl af malkekvæg
 • Avl af pelsdyr mv.
 • Avl af smågrise
 • Blandet drift
 • Dyrkning af andre etårige afgrøder
 • Dyrkning af andre flerårige afgrøder
 • Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
 • Dyrkning af citrusfrugter
 • Dyrkning af druer
 • Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
 • Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
 • Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
 • Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
 • Dyrkning af olieholdige frugter
 • Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
 • Dyrkning af ris
 • Dyrkning af sukkerrør
 • Dyrkning af tekstilplanter
 • Dyrkning af tobak
 • Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
 • Ferskvandsbrug
 • Ferskvandsfiskeri
 • Fjerkræavl
 • Forarbejdning af afgrøder efter høst
 • Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
 • Gartneri
 • Havbrug
 • Havfiskeri
 • Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
 • Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
 • Kenneler
 • Landskabspleje
 • Planteformering
 • Produktion af slagtesvin
 • Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
 • Serviceydelser i forbindelse med planteavl
 • Serviceydelser til skovbrug
 • Skovning
 • Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter

Henter PDF