G� til hovedindholdet

Transport af gods

 • Andre post- og kurertjenester
 • Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
 • Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
 • Erhvervshavne
 • Flytteforretninger
 • Godshåndtering
 • Godstransport med tog
 • Lufttransport af gods
 • Oplagrings- og pakhusvirksomhed
 • Parkering og vejhjælp mv.
 • Posttjenester omfattet af forsyningspligten
 • Rumfart
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart
 • Sø- og kysttransport af gods
 • Stationer, godsterminaler mv.
 • Transport af gods ad indre vandveje
 • Vejgodstransport

Henter PDF