Gå til hovedindholdet

Vand, kloak og affald

  • Behandling og bortskaffelse af farligt affald
  • Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
  • Bortskaffelse af affald med energiproduktion
  • Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
  • Genbrug af sorterede materialer
  • Indsamling af farligt affald
  • Indsamling af ikke-farligt affald
  • Opsamling og behandling af spildevand
  • Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
  • Vandforsyning

Henter PDF