Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker ved manuel håndtering af mennesker

Der forekommer en del ulykker i forbindelse med forflytning og løft af personer, som kan medføre alvorlige skader på især ryg, men også andre legemsdele. Skader som kan medføre invaliditet.

Manuel håndtering er, når man løfter, bærer, flytter eller støtter personer med primært muskelkraft. 

Risikoen for ulykker ved forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer forekommer ved pludselig overbelastning, især hvor der er tale om klientpleje, pasning af børn, handicappede, ældre eller syge mennesker. Det kan fx være en situation hvor hjemmehjælperen hjælper en borger op fra sengen. Vedkommende plejer at kunne støtte på benene, men pludseligt synker han sammen helt uventet. Hjemmehjælpen forsøger at gribe ham og pådrager sig derved en akut overbelastning af ryggen.

Ved pludselig overbelastning forstås en kortvarig intensiv/kraftfuld påvirkning af kroppens væv, især knogler, muskler, sener og bindevæv, hvorved vævets tolerancegrænse overskrides, og der opstår en beskadigelse.

Skaden kan opleves som et knæk i ryggen, en forstuvning eller smerte fx muskelsmerter, I forbindelse med skader kan der opstå hævelser, blodudtrædning i form af blå mærker el lign. Hævelse og blå mærker kan ses ved eksempelvis forstuvning af ankelleddet , men ses ikke ved rygskader. Smerten kan opstå akut i forbindelse med ulykken, men kan også komme senere i takt med, at vævet hæver. Fx er det ikke ualmindeligt at en person oplever et knæk i ryggen, men fortsætter med at arbejde. Først senere på dagen eller dagen efter viser smerterne sig.

Hvordan sker ulykkerne

Risikoen for akut overbelastning forøges

 • når den manuelle håndtering af personer fx foregår i akavede arbejdsstillinger, med foroverbøjet og vredet ryg eller med armene løftede i eller over skulderhøjde
 • når der under den manuelle håndtering sker uforudsete ting, fx at en person knækker sammen, falder, gør en uventet bevægelse eller griber fat i den ansatte
 • når den ansatte har travlt og derfor ikke benytter tekniske hjælpemidler eller ikke er to om personhåndteringen
 • når der ikke er tilstrækkelig plads til at bruge hensigtsmæssig arbejdsteknik
 • ved asymmetrisk løft, fx på grund af placeringen af inventar eller trange pladsforhold
 • ved pludselig overbelastning ved flerpersoners løft på grund af manglende koordination

Ulykken består i den akutte overbelastning af kroppen, der medfører smerter eller nedsat funktion.

Risikoen for ulykker bliver større

 • hvis der er et mangelfuldt kendskab til de mennesker, der skal forflyttes, herunder disse menneskers vilje, evne og muligheder for at medvirke til den aktuelle forflytning
 • hvis man ikke regner det for en risiko - fordi man så mange gange har løftet eller flyttet personen
 • hvis man har travlt, fx i akutte situationer eller situationer hvor der er et misforhold mellem opgaver og ressourcer
 • hvis man er træt
 • hvis man ikke bruger eller har kendskab til god løfteteknik
 • hvis der ikke er mulighed for at anvende hjælpemidler eller de bruges uhensigtsmæssigt
 • hvis kulturen på arbejdspladsen ikke understøtter forebyggende foranstaltninger

Længere tids påvirkning

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt entydigt at pege på en enkelt årsag til en akut skade. I nogle tilfælde kan fx længere tids uhensigtsmæssig påvirkning af kroppen have ført til nedslidning og øget sårbarhed i vævet. Denne sårbarhed kan skabe en øget risiko for, at en skade opstår. Fx en situation hvor hjemmehjælperen skal hjælpe en borger højere op i sengen. Det har hun gjort mange gange før, og der sker ikke noget uventet under forflytningen. Hjemmehjælperen får akut eller senere ondt i ryggen.

En sådan hændelse skal anmeldes til Arbejdstilsynet som en arbejdsulykke. Det akutte ligger i, at smerten blev udløst i forbindelse med en bestemt forflytning. Vedvarer smerter og nedsat funktion kan der efterfølgende tages stilling til, om der skal udarbejdes en anmeldelse om en arbejdsbetinget lidelse. Egen læge bør kontaktes i sådanne tilfælde.

De vigtigste AT-vejledninger

Forflytning og anden manuel håndtering af personer - AT-vejledning D.3.3

Vejledningen handler om forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer, der skal forflyttes eller hjælpes. Vejledningen er derfor særlig relevant på social- og sundhedsområdet samt på børne- og ungeområdet.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Vejledningen handler om, hvordan man vurderer risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser samt om, hvordan de kan imødegås eller helt undgås.

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Vejledningen er et redskab til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med arbejdet og kan bl.a. bruges i virksomhedernes APV-arbejde.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1876 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF