Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker ved kontakt med meget varme eller kolde genstande

Der sker kun få ulykker med ekstreme temperaturpåvirkninger, men når de sker, er det især ulykker ved kontakt med varme genstande fx brandsår. Der er også eksempler på ulykker ved kontakt med meget kolde genstande. Begge typer ulykker kan have alvorlige konsekvenser, som kan føre til invaliditet eller død.

Hvordan sker ulykkerne

De farlige situationer med ekstreme temperatur kan opstå i forbindelse med brand og eksplosion.

Men enhver form for kontakt med meget varme genstande - fx ovne, kedler, maskiner, kogeplader, ved skærebrænding og varm asfalt - eller meget kolde genstande som fx nitrogen kan resultere i en ulykke.

Det gælder både i arbejdet med ild eller varme genstande og ved svigt eller brud i fx rør og beholdere, der indeholder varme eller kolde væsker eller luftformige stoffer. Ulykken sker ved uventet udløsning af energi mv.

Risikoen for ulykker bliver større

  • hvis man ikke overholder den forsigtighed, som varmekilder kræver, fx fordi man har vænnet sig til, at der ikke går noget galt
  • hvis der sker en teknisk brist i et anlæg på grund af manglende vedligeholdelse eller fejlbetjening
  • hvis beholderne, som opbevarer produkterne, går i stykker, så der sker et udslip af en varm væske eller en varm luftstrøm
  • hvis man arbejder med noget, der indeholder varmeenergi uden at vide, hvad man har med at gøre og derfor ikke kender til den risiko, man udsætter sig selv og andre for
  • hvis en proces løber løbsk og fører til ændringer i temperaturer, tryk, sammenblanding af andre stoffer mv. som fører til udslip af varmeenergi ude af kontrol.

De farlige situationer og forværrende forhold er typisk ikke tilstede hele tiden, men kan optræde midlertidigt og i forskellige kombinationer. Derfor er det vigtigt, at man handler i virksomheden, når risikoforhold opstår. Og det er vigtigt at have en god kultur i virksomheden, så man rent faktisk får fjernet eller forebygget risikoforhold - inden ulykken sker.

De vigtigste AT-vejledninger

Arbejde med asfaltmaterialer - AT-vejledning C.0.16

Vejledningen oplyser om de foranstaltninger, der skal træffes ved arbejde med asfaltmaterialer for at undgå sundhedsskadelig kontakt med asfaltmaterialer og asfaltrøg.

De vigtigste bekendtgørelser

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Sidst revideret: 6. januar 2020

Henter PDF