Gå til hovedindholdet

Reduktion af unødig støj

Det er ikke nok at overholde støjgrænsen. Der er også en regel om, at I skal undgå al unødig støj. Reglen gælder både unødig høreskadende og unødig generende støj.

Al støj, som I kan imødegå med rimelige tekniske eller organisatoriske midler, betragtes som unødig støj. Fx er generende støj fra en maskine unødig, hvis I kan finde en løsning, som kan dæmpe støjen.

Når I skal vurdere, om støjbelastningen er unødvendig, skal I tage følgende forhold i betragtning:

  • Om I følger god praksis i branchen
  • Om I bruger kendte midler til dæmpning af støjende maskiner
  • Om I vedligeholder maskiner ordentligt
  • Om I adskiller støjende og ikke-støjende aktiviteter
  • Om støjen giver jer stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø

Henter PDF