Gå til hovedindholdet

Udlevering og brug af høreværn

Gode høreværn kan normalt fjerne risikoen for gener og høreskader. Når I skal vælge høreværn, skal arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte vælge et egnet høreværn, der beskytter hørelsen.

Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed, når støjbelastningen er over 80 dB(A), spidsniveauet er over 135 dB(C), eller når støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende. Stærkt generende støj kan fx være hvinende eller meget kraftige lyde, der kun forekommer i forholdsvis kort tid. Hvis I skærer eller sliber metalventilationsrør, boring i beton mv., kan I nemt komme til at lave stærkt generende støj.

Når støjen kan være skadelig, skal I bruge høreværn. Høreværn er dog ikke en permanent løsning på støjproblemer, og I skal fortsat løbende vurdere forholdene for at finde tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som kan erstatte høreværn. Arbejdspladsvurderingen (APV) er omdrejningspunktet for denne løbende vurdering. I skal også måle støjbelastningerne, hvis det er nødvendigt at klarlægge støjbelastningen.

Sidst revideret: 23. januar 2020

Henter PDF