G� til hovedindholdet

Undgå ulykker med maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker med maskiner, ved tilkobling af redskaber og brug af håndbetjente maskiner på landbrugsbedrifter.

Hvert år sker der alvorlige ulykker med maskiner, ved tilkobling af redskaber og brug af håndbetjente maskiner på landbrugsbedrifter.

Ved planteavl sker en fjerdedel af de alvorlige ulykker, når landmænd og medhjælpere arbejder med maskiner. Hos mælkeproducenterne er det en femtedel.

Maskinulykker ved planteavl sker ved:

 • Klemning af hænder mv. i bevægelige dele på maskiner – fx kartoffeloptager, silosnegl eller remskive.
 • Skæreskader ved brug af håndbetjente maskiner – fx kædesav, vinkelsliber, rundsav

Maskinulykker ved mælkeproduktion sker ved:

 • Klemning af hænder og fødder ved af- og tilkobling til traktor – fx af vogn, snitter, skærebord.
 • Klemning af hænder mv. i bevægelige dele på maskiner – fx roeskærer, snitter, såmaskine eller kornmølle.

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med maskiner

Til arbejdsgiveren

 • Sæt dig ind i brugsanvisningen og anvisninger for sikker betjening og tilkobling af maskiner.
 • Sørg for forebyggende vedligeholdelse af maskinerne.
 • Instruer dine ansatte om at fejl ikke må rettes før motoren effektivt er standset og at sikkerhedsforanstaltninger ikke må sættes ud af kraft.
 • Aftal med dine medarbejdere hvordan maskinerne betjenes sikkert og følg op på at det sker.

Til den ansatte

 • Sig til hvis du er i tvivl om hvordan en maskine skal betjenes eller tilkobles.
 • Sig til og sig fra hvis en maskine er defekt.
 • Ret først fejl i en maskine når motoren er slukker og evt. efterløb er stoppet.
 • Sæt aldrig sikkerhedsforanstaltninger ud af kraft.
 • Placer aldrig hænder, fødder og krop sådan, at du bliver klemt hvis noget går galt.
 • Brug det udleverede sikkerhedsfodtøj.

Maskinulykker ved planteavl

Under høstarbejdet skal der skiftes en rem på mejetærskerens skærebord. En ansat vil give en håndsrækning til en kollega. Remmen slår tilbage og venstre pegefinger kommer i klemme ved remskiven.

En ansat får hånden i klemme mellem to valser på optageren, da han er ved at tage kartofler op. Højre hånds ringefinger bliver klemt så meget, at den skal amputeres.

En ansat sidder i traktoren og indstiller såmaskinen, uvidende om at hans kollega befinder sig under såmaskinen for at skifte en tand. Den ansatte sænker såmaskinen og kollegaen bliver trykket på ryggen.

Maskinulykker ved mælkeproduktion

Under oplæring i at klovbeskære køer, bl.a. ved hjælp af vinkelsliber og klovboks, mister en ansat grebet om vinkelsliberen og beskadiger venstre hånd.

En landmand er ved at afkoble kreaturvognen fra traktoren, da støttebenet brækker. Vognen falder ned på foden af landmanden.

Da den tunge vogn med halmballer bliver frakoblet traktoren, ruller vognen mod traktoren så landmanden kommer i klemme.

En ansat ville fjerne det ophobede græs i græskanelen med hænderne. Pga. af mørke opdager han ikke at knivcylinderen stadig roterer svagt rundt. Venstre ringfinger bliver næsten skåret helt over.

Henter PDF