G� til hovedindholdet

Arbejd sikkert med gylle og svovlbrinte

Viden om gyllens kredsløb i naturen og sikring mod udsættelse for giftige gasser er vigtige elementer for at forebygge ulykker med gylle og svovlbrinte, hvor landmanden eller den ansatte dør på grund ad gasser, iltmangel eller ved drukning. Der findes mange myter om gylle, men fakta er, at gylle kan være farligt, uanset hvilke dyr de kommer fra.

Arbejde eller fald ned i gyllebeholdere og blandetanke er årsager til dødsulykker i landbruget, hvor landmanden eller den ansatte dør pga. gasser, iltmangel eller ved drukning

Dampe fra gylletank gjorde tre mænd bevidstløse

En landmand skulle røre svovlsyre i sin gylletank for at forsurre gyllen. Under forsurringen steg overfladen fra ca. 4 meter under tanksidens overkant helt op til ca. en halv meter under overkant og der opstod så kraftige dampe, at 3 mænd besvimede og blev kørt på hospitalet.

Eksemplet her er baseret på en virkelig ulykke, som kunne være forebygget. Få hjælp til forebygge lignende ulykker her på siden. 

Gylle giver meget alvorlige ulykker

Der anmeldes få ulykker med gylle, til gengæld er de potentielt meget alvorlige. I perioden 2017 – 2022 er der sket 3 dødsulykker efter udsættelse for svovlbrinte. Desuden er der risiko for alvorlige hjerneskader ved udsættelse for svovlbrinte.

Svovlbrinte - den stille dræber

Svovlbrinte er den giftige gas, også kaldet gyllegas, der opstår ved forrådnelse af organisk materiale i iltfattige miljøer. Svovlbrinte kan dannes i stillestående gylle og frigøres når gyllen sættes i bevægelse, hvor der kan være lommer af gas i det organiske materiale.

I små doser forbindes gyllegas med stanken af rådne æg. Ved højere koncentrationer lammer gassen lugtesansen. Derfor kalder man den også den stille dræber.

Man kan ikke lugte svovlbrinten, når den er farlig, da lugtesansen forsvinder ved en koncentration på ca. 150 ppm.

Sådan undgår I ulykker ved arbejde i og ved gyllebeholdere

At forebygge ulykker med gylle kræver både, at I har viden om gyllens kredsløb i naturen, og viden om hvordan I sikrer jer mod udsættelse for giftige gasser.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som landmand har du en central rolle ved at sætte rammerne for arbejdet. Det er vigtigt, at både du og dine medarbejdere har viden om gylle og svovlbrinte og ved, hvad I skal gøre for at arbejde sikkert, både i og ved gyllebeholdere og i stalden. Det er også vigtigt, at der er en plan, så alle ved, hvad de skal gøre, hvis det går galt. Husk også, at:

  • Tale med dine ansatte om sikkerhed i det daglige arbejde, fx som et fast dagligt punkt, når I drikker morgenkaffe.
  • Fremhæve de gode eksempler og beløn sikker opførsel.

Sørg også for:

  • At bruge gasalarm, da svovlbrinte i sundhedsskadelige koncentrationer ikke kan lugtes.
  • Sikring og advarselsskilte. Gyllebeholdere skal sikres med indhegning eller overdækning. Inspektions- og nedstigningsåbninger skal sikres med dæksel. Låger i hegnet og inspektionsåbninger må ikke kunne åbnes uden brug af værktøj eller nøgle. Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde m.v. skal der være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare.
  • Brug specialiserede firmaer, der anvender luftforsynet åndedrætsværn til opgaver, der kræver nedstigning i gyllebeholdere, pumpebrønde og gyllekanaler
  • Omrøring af gyllen.

Det kan du gøre som medarbejder

Som medarbejder er det vigtigt, at du:

  • Følger den instruktion, du har fået fra din arbejdsgiver om, hvordan arbejde i og ved gyllebeholdere og blandetanke kan udføres sikkert.
  • Siger fra, hvis det ikke kan lade sig gøre.

I livsfare efter gyllegas-ulykke

Hør historien, hvor en arbejdsulykke med gyllegas næsten kostede en landmand livet

Henter PDF