Gå til hovedindholdet

Snubleulykker i daginstitutioner

Når man arbejder med børn, er der ofte mange aktiviteter, og derfor kan der opstå uforudsete situationer. Det kan give anledning til ulykker, især snubleulykker.

Ca. 30 pct. af de alvorlige arbejdsulykker i daginstitutioner skyldes fald, glid og snublen, og 1/6 af alle de ulykker, der giver varige mén, sker ved fald, glid og snublen. Men snubleulykker kan nemt forebygges.

De største problemer er

 • På legepladser, fx ved snublen over legeredskaber, børn eller på grund af huller, is, sne og fugtigt græs.
 • På trapper, p-pladser og flisegange, fx på grund af is, sne og huller.
 • På gulvarealer, fx når man falder over ting, glider i papir eller bærer mad og service.

Ulykkerne sker ofte i forbindelse med, at man bærer på ting eller har travlt.

Sådan kan I forebygge

Arbejdsgiver

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning.
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde.
 • Lav et beredskab i forhold til vinterglatføre, rydning af sne og saltning.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Medarbejder

 • Undgå at bære ting - brug fx rulleborde.
 • Ryd op. Hold gulve fri for genstande, der hvor man færdes og arbejder.
 • Tør straks op, hvis du spilder fx væske og fødevarer på gulvet.
 • Løb ikke på arbejdspladsen - især ikke på trapper.

Henter PDF