G� til hovedindholdet

Fugleinfluenza, legionærsyge og sygdomme overført af skovflåter

Fugleinfluenza (Aviær Influenza) er en særlig type influenza, der ses hos fugle. Hvis der er særlige forhold til stede, kan virusinfektionen smitte mennesker og andre pattedyr. Det vurderes, at smitterisikoen er meget lille og begrænset til personer, som har kontakt til smittede fugle.

Problemet kan forekomme i fjerkræbesætninger, men kan også stamme fra vilde fugle. Det er derfor vigtigt at undgå, at smitten overføres fra vilde fugle til fjerkræbesætninger.

Hvis der er konstateret smitte, er det vigtigt med en høj grad af hygiejne som håndvask, håndsprit, særligt arbejdstøj og handsker.

Legionærsyge

Flere og flere diagnosticeres med legionærsyge i Danmark. Legionærsyge forårsages af bakterien Legionella. Eksponeringen sker hovedsagelig via dråber i luften, men også via kompost.

Symptomerne er hoste, smerter i brystet og evt. også mave-tarm problemer. Symptomerne viser sig 2-18 dage efter eksponeringen.

Legionella kan også forårsage atypisk lungebetændelse og Pontiac-feber, der viser sig som akut influenza.

Sygdomme overført med skovflåter

Flåter kan overføre mikroorganismer, der bl.a. kan smitte med borrelia-bakterier. Det kan give sygdommen Borreliose. Flåterne kan også overføre virus, der kan give hjernebetændelsen Tick Borne Encephalitis. Det er muligt at vaccinere mod begge sygdomme. Det er især skovarbejdere, der er udsatte.

De vigtigste vejledninger og bekendtgørelser

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) - AT-vejledning C.0.15

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

Vejledning om beskyttelse af de ansatte mod sundhedsfare ved arbejde med smittefarlige mikroorganismer (biologiske agenser) samt ved arbejde, der medfører risiko for påvirkning fra mikroorganismer.

Biologiske agenser - Bekendtgørelse 1652 - 2020

Vejledning om foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte mod arbejdsrelaterede smitterisici for leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse: Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) – AT-vejledning C.0.15

Henter PDF