Gå til hovedindholdet

God start på arbejdsmarkedet for unge

Unge er særligt udsatte i forhold til at komme ud for arbejdsskader, og de har et langt arbejdsliv foran sig. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren hjælper unge medarbejdere med at få en sikker og sund arbejdspraksis allerede fra første arbejdsdag. Her findes også en række råd til unge på arbejdsmarkedet.

Unge i alderen op til 29 år er en bredt sammensat gruppe. Gruppen indeholder bl.a. faglærte unge, elever, lærlinge, ungarbejdere i et sabbatår, skolelever og unge under uddannelse. Det betyder, at nogle unge fx arbejder som timeansat i en kort periode, hvorimod andre arbejder fuldtid og ser deres arbejde som en del af et uddannelses- eller karriereforløb. De unges egen forståelse af deres arbejde påvirker deres forhold til sikkerhed og sundhed.

Sådan tager du imod nye, unge medarbejdere

En helt central del af forebyggelsen af unges arbejdsulykker og erhvervssygdomme handler om, at ledere og kollegaer i den daglige praksis, hjælper de unge til at lære en hensigtsmæssig og sikker måde at udføre arbejdet på. Ved kassearbejde er det fx ikke nok at få vist, hvordan man slår varer ind på et kasseapparat. En god indføring i arbejdet omfatter også instruktion i det fysiske arbejdsmiljø fx hvordan en stol og bånd indstilles og hvordan vare håndteres korrekt. Derudover bør der også være en oplæring i det psykiske arbejdsmiljø fx hvad man skal gøre, hvis en kunde er utilfreds, eller man bliver udsat for et røveri. Som arbejdsgiver kan du introducere en ung medarbejder på flere måder, fx:

Vær gode forbilleder

 • Vær gode forbilleder for de unge, da de lærer af det, som deres ledere og kolleger gør.
 • Tjek de unges arbejdsmiljø, inden de går i gang med at arbejde. Er maskiner og arbejdsstedet forsvarligt indrettet, og er der de rigtige hjælpemidler tilstede?

Læg en plan for den første tid

 • Indfør en fast procedure for oplæring og instruktion af unge medarbejdere. Det må aldrig være tilfældigt, hvordan de unge bliver oplært og instrueret. Inddrag også arbejdsmiljøorganisationen i planlægningen.
 • Vurdér, hvad de unge kan og ikke kan, og hvad de skal oplæres i. Se både på faglige og personlige kompetencer, erfaring og uddannelse.
 • Udpeg en ansvarlig for oplæring, instruktion og tilsyn med de unge medarbejdere. Lav eventuelt et tjekskema over de opgaver, som indgår i en god oplæring af den unge til en sikker og sund arbejdspraksis.

Inviter til dialog

 • Sæt dialogen med de unge i system, fx ved at sætte tid af i kalenderen til opfølgning.
 • Spørg de unge, om de har spørgsmål og vær nysgerrig over for deres indtryk af arbejdspladsen.
 • Tag jeres unge med ind i samarbejdet om arbejdsmiljø.

Vær tydelig om krav og discipliner

 • Gør det klart for de unge, at du ikke forventer højt tempo og høj kvalitet i arbejdet med det samme. Unge har ofte et stort behov for at vise, at de lever op til forventningerne, og arbejder derfor måske for hurtigt og tager chancer, der kan føre til ulykker. Der skal være tid til læring.

Giv konstruktiv feedback

 • Følg med i, om de unge følger instruktionen, og om arbejdsgangene er forsvarlige. Ret fejlene, hvis noget er misforstået.
 • Sørg for, at unge medarbejdere ikke arbejder alene, før de er fortrolige med deres arbejdsopgaver.
 • Hold en samtale med hver enkel ung medarbejder og spørg, om oplæringen har været god nok, men giv også gerne feedback på, hvordan han eller hun klarer sine opgaver.

Det kan du selv gøre som ung medarbejder

Du skal til at starte på dit første arbejde, og måske ved du ikke helt, hvad du kan forvente. Det er din arbejdsgiver, som har ansvaret for, at du kan udføre dit arbejde, så du ikke kommer til skade. Du kan selv bidrage til, at din start på arbejdslivet bliver god. Du kan fx:

 • Stille spørgsmål, hvis du er usikker på, om du har forstået arbejdsopgaven. Det er naturligt, at du skal have forklaret tingene flere gange.
 • Tale med din leder, arbejdsmiljørepræsentant eller kollega, hvis det føles usikkert eller utrygt at lave en arbejdsopgave. Du har sandsynligvis ikke fået vist den bedste måde, at udføre arbejdet på, når det virker usikkert eller utrygt.
 • Spørge ind til, hvorfor dine kolleger gør, som de gør, hvis du oplever, at de udfører en arbejdsopgave forskelligt eller viser dig forskellige måder at udføre en arbejdsopgave på. En arbejdsmetode er måske mere sikker end en anden.

Ringe til Arbejdstilsynets Call Center på 70121288, hvis du har spørgsmål til dit arbejdsmiljø fx bliver i tvivl om, hvorvidt du kan komme til skade på dit arbejde, og om måden arbejdet foregår på er i orden. Her kan du få en snak om forholdene på din arbejdsplads og gode råd til, hvad du kan gøre i din situation.

Godt at vide om arbejdsmiljø

I Danmark har vi en arbejdsmiljølov, som beskriver regler for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet omfatter både den fysiske, sociale og psykiske del af det, at gå på arbejde. Loven skal sikre, at du som medarbejder ikke kommer til skade, mens du er på arbejde – hverken fysisk eller psykisk. Følgende er godt at vide, når du starter på arbejdsmarkedet:

 1. Arbejdsgiveren skal sørge for, at det er sikkert og sundt at udføre arbejdet.
 2. Der er særlige regler for unge under 18 år. Reglerne beskriver bl.a. hvor meget du må arbejde, hvornår du må arbejde alene, og hvilke opgaver, maskiner og kemikalier du må arbejde med.
  Børn og unge under 18 år - om reglerne for unge under 18 år
 3. Som ansat skal du lære, hvordan arbejdet udføres, og hvordan du undgår at komme til skade.
 4. Arbejdspladser med mere end 10 ansatte har en arbejdsmiljørepræsentant, som de ansatte har valgt til at gå ind i arbejdsmiljøarbejdet. Har du spørgsmål om dit arbejdsmiljø, kan du spørge arbejdsmiljørepræsentanten. Spørg hvem det er, hvis ingen har fortalt dig det.

Indhold

 1. Sådan tager du imod nye, unge medarbejdere
 2. Det kan du selv gøre som ung medarbejder
 3. Brancher med mange unge

Henter PDF