G� til hovedindholdet

Unge i butikker

Ca. 30 pct. af alle ansatte i detailbranchen er unge under 25 år. De unge er ofte deltidsansatte og arbejder på skæve tider, da mange uddanner sig ved siden af.

En del unge arbejder i kortere periode på fuld tid i detailbranchen fx mellem uddannelser. Mange af disse unge oplever sig ikke stærkt tilknyttet til deres arbejdsplads og har ikke et mål om at blive i branchen, men de udfører stort set de samme opgaver som fastansatte. Samtidigt viser tal for anmeldte arbejdsulykker, at der sker mange forskellige ulykker indenfor butiksarbejde for unge. Derfor er det vigtigt, at du som arbejdsgiver sikrer, at de unge på samme måde som de fastansatte er bekendte med de risici, der er forbundet med arbejdet, og hvordan disse forbygges - også selvom arbejdet kan virke rutinepræget og simpelt, og selvom de kun er ansat i kortere tid.

Her sker skaderne og sådan kan de forebygges

 • Røveri

  Hvor: For unge under 18 år sker størstedelen af alle ulykker, når de unge ekspederer ved kassen (ca. 35 pct.). Røveri er den ulykkestype, som flest unge bliver udsat for ved kasselinjen. 65 % af alle ulykker med røveri i 2019 skete for en ung under 24 år.

  Hvordan: Som arbejdsgiver skal du sørge for, at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så risikoen for, at dine medarbejdere bliver udsat for røveri, reduceres mest muligt. Du skal også sørge for, at de unge medarbejdere er oplært og instrueret i, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for et røveri i forbindelse med deres arbejde. Hvis de unge medarbejdere kommer ud for eller er vidne til en situation med et røveri, skal du sikre, at de og evt. andre medarbejdere, der har været vidner til hændelsen, opsøges og får tilbudt psykisk førstehjælp. Vær opmærksom på, at unge under 18 år ikke må arbejde alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem.

 • Ubehagelig adfærd fra kunder

  Hvor: Ved kasselinjen oplever de unge medarbejdere vrede og/eller utilfredse kunder, som kan have en grænseoverskridende adfærd. Unge medarbejdere oplever i højere grad end ældre medarbejdere at blive udsat for seksuel chikane. Seksuel chikane kan fx være: uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem, eller sjofle vittigheder og kommentarer. Særligt yngre kvinder bliver udsat for seksuel chikane, men vær opmærksom på, at mænd også udsættes for seksuel chikane. Seksuel chikane kan både komme fra en kunde, kollega eller leder.

  Hvordan: Som arbejdsgiver skal du sørge for, at de unge medarbejdere er oplært og instrueret i at nedtrappe konfliktsituationer og håndtere dem bedst muligt. De skal vide, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for vrede og/eller utilfredse kunder i forbindelse med deres arbejde. Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. Tal med de unge medarbejdere om, hvor grænsen går på jeres arbejdsplads, og hvordan de skal forholde sig, hvis de udsættes for seksuel chikane. Vær opmærksom på, at unge under 18 år ikke må arbejde alene i bestemte tidsrum. Formålet er at sikre, at unge under 18 år ikke arbejder alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem.

 • Varer ved kassen

  Hvor: Der er risiko for, at de unge medarbejdere kommer til skade, når de skal håndtere varer i kasselinjen. Det sker typisk, fordi den unge arbejder i en dårlig arbejdsstilling eller løfter emner, som er for tunge til at blive løftet.

  Hvordan: Sørg for, at de unge medarbejdere i kasselinjen er instrueret i, hvordan de får en god arbejdsstilling ved kassen. Hjælp dem med at få indstillet stol og bånd korrekt. Vis dem, hvordan varer skal håndteres, så de undgår at løfte. Sørg også for, at de kender retningslinjerne for, hvilke varer som ikke skal på båndet, og gode måder at guide kunderne i disse retningslinjer. Følg op på de unge medarbejderes arbejdsstillinger med jævne mellemrum og gentag instruktionen, når der er behov for det.

 • Hobbyknive

  Hvor: Indenfor butiksarbejde sker ca. 1/3 af alle ulykker for unge medarbejdere under 18 år, når de fylder varer op. Knap halvdelen af disse ulykker er skæreskader. Ofte opstår skaden, når den unge pakker varer ud, fordi hobbykniven smutter eller ligger åben i lommen.

  Hvordan: Vis de unge medarbejdere, hvordan en hobbykniv anvendes sikkert, og gentag instruktionen, når I ser, at en ung medarbejder ikke udfører arbejdet sikkert.

 • Palleløftere og bure

  Hvor: Unge kommer til skade ved at klemme fødder, ben eller hænder, når de håndterer burer eller kører varer på paller med en palleløfter. Der sker også skader ved, at de unge kører ind i emner, som falder ned over dem, eller at de slår hovedet op i hylder eller kasser under vareopfyldning.

  Hvordan: Sørg for, at de unge medarbejdere får instruktion i, hvordan en palleløfter fungerer, og hvordan de kører sikkert rundt med paller og bure.

 • Opfyldning af varer

  Hvor: Ved vareopfyldning risikerer de unge medarbejdere at få skader på kroppen, når de udfører tunge løft og/eller arbejder i dårlige arbejdsstillinger. Tunge løft og dårlige arbejdsstillinger er årsag til ca. 1/3 af de ulykker, som sker i forbindelse med vareopfyldning for unge medarbejdere under 18 år.

  Hvordan: Sørg for, at jeres unge medarbejdere får en konkret instruktion i vareopfyldning. De skal lære de gode arbejdsstillinger og kende grænsen for, hvor meget de må løfte. Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må løfte mere end 12 kg – det svarer til vægten af en ølkasse med 30 tomme ølflasker. Det er godt at bruge eksempler fra butikken og vise jeres unge medarbejdere, hvordan de løfter varer i gode arbejdsstillinger, og hvordan de håndterer varer, som er for tunge at løfte.

 • Rengøring og håndtering af pap

  Hvor: Der er risiko for at udvikle hudlidelser, når jeres unge medarbejdere vasker op, gør rent, bruger latex- eller plastikhandsker, og når jeres unge medarbejder håndterer fødevarer eller pap. Ca. 2/3 af alle anmeldte erhvervssygdomme for unge under 18 år i butikker er hudlidelser. Hudlidelserne er typisk allergier over for stoffer eller materialer som fx vand, rengøringsmidler eller pap, og viser sig oftest ved eksem på hænder eller underarme.

  Hvordan: Sørg for, at begrænse deres kontakt med vand, pap, rengøringsmidler og andre produkter, som kan give allergi og/eller eksem. Anvend produkter, som ikke er allergifremkaldende, og giv jeres unge medarbejdere en grundig instruktion i, hvordan de doserer/håndterer produkterne korrekt, hvilke personlige værnemidler de skal bruge, og hvordan værnemidlerne skal bruges.

Henter PDF