Gå til hovedindholdet

Arbejdsstillinger og -bevægelser

Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder arbejdsstillinger og -bevægelser. Læs mere om disse og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser forekommer inden for de fleste brancher og i mange typer af job. Dagligt arbejde af længere varighed i stillinger og med bevægelser i eller nær leddenes yderstillinger, udgør den største risiko for muskel- og skeletbesvær. Men det har også betydning, om arbejdet er fastlåst, fx om samlebåndsarbejde eller præcisionsarbejde gør, at det er vanskeligt at variere arbejdsstillingen. Forhold der kan forværre risiciene er fx, hvis man skal bruge mange kræfter, arbejde i højt tempo eller om arbejdet er ensidigt, dvs. om én eller flere kropsdele i længere tid ad gangen gentager de samme få bevægelser.

Belastende arbejdsstillinger kan bl.a. være hugsiddende og knæliggende arbejde, at arbejde med armene løftet, arbejde med bøjet nakke og bøjet eller vredet ryg.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal du forebygge dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser ved at sørge for, at dine medarbejdere kan udføre arbejdet i leddenes normale stillinger, at de ikke bliver tvunget til at arbejde i fastlåste arbejdsstillinger, og at der er variation i arbejdet. Det kan du bl.a. sikre ved gode pladsforhold og ved at sørge for hensigtsmæssigt udstyr. Mennesker er meget forskellige i størrelse, og derfor er det nødvendigt, at arbejdspladsen kan tilpasses den enkelte medarbejder. Undgå fejlindkøb af udstyr og tekniske hjælpemidler ved at undersøge, hvad medarbejderne har brug for, og skrive en liste med krav, inden du køber nyt udstyr.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved så vidt muligt at variere dine arbejdsstillinger og -bevægelser, skift fx mellem siddende og stående arbejde. Du skal også bruge de tekniske hjælpemidler, som din arbejdsgiver skal sørge for til dine arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige hjælpemidler til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Arbejdstilsynets vejledninger

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Andre materialer

Fakta om arbejdsstillinger - BAU Jord til Bord - pdf

Gode arbejdsstillinger - BAU Jord til Bord

MSB forebygger vi i fællesskab - BAU Jord til Bord

MSB spørgeskemaet: Fra beslutning til handling - En guide til arbejdsmiljøudvalget - BAU Jord til bord - pdf

De vigtigste regler

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Arbejdspladsens indretning og inventar - AT-vejledning A.1.15

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023 - med senere ændringer

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Exoskeletter

To byggearbejdere står og kigger på tablet. Den ene er iklædt et exoskeleton.

Læs, hvad du skal være opmærksom på før køb af exoskeletter:

Arbejdstilsynet vejleder om exoskeletter

Rengøring

Mand støvsuger en trappe

Webinar om forebyggelse af smerter og nedslidning i rengøringsbranchen. Se webinar:

Webinar: Ergonomi i rengøringsbranchen

Frisørarbejde

Todelt billede: venstre side et grafisk billede med teksten "det skal ikke gøre ondt at være en god frisør. Det gælder dit arbejdsliv". Højre side: en frisør

Om belastninger og smerter i frisørarbejdet

Undgå smerter ved frisørarbejde 

 

Sidst revideret: 17. december 2019

Henter PDF