Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet vejleder om exoskeletter

Når Arbejdstilsynet vejleder virksomheder om brugen af exoskeletter, tager de udgangspunkt i nedenstående punkter. Arbejdstilsynet oplever, at exoskeletter oftest bliver afprøvet i bygge- og anlægsbrancherne, landbrug og fremstillingsindustrien.

Exoskelettet kan supplere tekniske hjælpemidler

Findes der et velkendt teknisk hjælpemiddel, som er velegnet til opgaven, fx vakuumløfter eller værktøjsophæng, så anvend det. Et exoskelettet kan måske være et supplement til den løsning.

Exoskelettet skal være velegnet til opgaven

Et exoskelet kan bruges, hvis det er velegnet til at mindske belastningerne i den pågældende arbejdsopgave. Exoskelettet er oftest velegnet når:

 • Der skal udføres arbejde mod tyngdekraften
 • Belastende arbejdsbevægelser foregår i samme retning
 • Arbejdsopgaven er karakteriseret ved lav vægt og mange gentagelser.

Hvad siger brugsanvisningen?

Virksomheden skal være opmærksom på, hvad der står i brugsanvisningen. Det kan fx være:

 • Hvordan producenten markedsfører exoskelettet (teknisk hjælpemiddel/personligt værnemiddel/medicinsk udstyr). Det har betydning for, hvilket arbejde exoskelettet er velegnet til at udføre.
 • Om exoskelettet følger standarder og er CE-mærket.
 • At der i nogle brugsanvisninger står, at:
  • Den ansatte ikke må bruge exoskelettet til at øge effektiviteten.
  • Exoskelettet ikke må anvendes af medarbejdere, der har lidelser i bevægeapparatet, fx ryg og skuldre.
 • At exoskelettet skal justeres hver gang, en ny medarbejder skal bruge det.
 • Hvordan exoskelettet skal rengøres og vedligeholdes.
 • Specifikke (vægt)grænser ved brug af exoskelettet.

Opmærksomhedspunkter

Virksomheden skal være opmærksom på følgende ved brugen af exoskeletter.

 • Exoskelettet kan ved brug i længere tid gnide og trykke på huden og skabe ubehag.
 • Aktiviteter udført med exoskeletter kan kræve en større opmærksomhed pga. nye måder at arbejde på.
 • Exoskeletter kan pga. deres størrelse og form øge risikoen for ulykker. Brugeren kan fx støde ind i personer/genstande eller falde/snuble pga. dårligere balance.
 • Vægten af exoskeletter og eventuelt ubehag ved at anvende det kan øge belastningerne af kredsløbet.

Implementering af exoskeletter

Når virksomheden skal implementere exoskeletter, er det:

 • Vigtigt, at medarbejderne bliver introduceret til exoskelettet på en god måde. Fx at:
  1. Medarbejderne bliver fortalt, hvilke overvejelser, der ligger bag, at exoskelettet skal bruges/afprøves.
  2. Medarbejderne opfordres til at komme med feedback i forhold til at finde ud af, om exoskelettet virker efter hensigten.
 • Vigtigt, at medarbejderne bliver instrueret i, hvordan exoskelettet bliver indstillet til arbejdsopgaven og den enkelte medarbejder.
 • Vigtigt, at medarbejderne bliver oplært i at bruge exoskelettet korrekt.

Begrænset viden om exoskeletter

Der er endnu ikke meget viden om exoskeletter. Det betyder, at vi fx endnu ikke:

 • Kender til effekten af at bruge exoskeletter på lang sigt.
 • Ved tilstrækkeligt om, hvorvidt brug af exoskeletter flytter belastninger til andre dele af kroppen, som kan være uhensigtsmæssigt.
 • Ved, om der er begrænsninger i, hvor længe kroppen dagligt kan holde til at bruge et exoskelet.

Henter PDF