G� til hovedindholdet

Om ergonomisk arbejdsmiljø

Det ergonomiske arbejdsmiljø handler om at forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær (MSB). Udgangspunktet er, at det arbejde, der skal udføres, skal tilpasses til den person, som skal udføre arbejdet og ikke omvendt.

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø sikrer, at arbejdsopgaven, -udstyret, oplæringen og instruktionen samt det fysiske miljø/omgivelser passer til den enkelte medarbejder. Meget forsimplet kan man sige, at for at undgå en dårlig arbejdsstilling, så skal arbejdshøjden på fx bordet og placeringen af arbejdsemnet på bordet tilpasses til den enkelte person.

MSB er en fællesbenævnelse for smerter, stivhed eller ømhed i kroppens led, ledbånd, sener, muskler og knogler samt dertilhørende kar og nerveforsyninger. Arbejdsrelaterede MSB er blandt den hyppigste årsag til langvarigt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet (førtidspensionering og/eller efterløn) og dermed for arbejdskraftudbuddet.

Der findes flere forskellige risikofaktorer bl.a. løft, bæring, træk og skub af byrder, ensidigt belastende arbejde og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og –bevægelser. Eksponering for disse risikofaktorer for MSB øger risikoen for nedslidning og akut fysisk overbelastning.

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø reducerer risikoen for MSB, nedslidning og akut fysisk overbelastning. Et godt ergonomisk arbejdsmiljø har dermed stor betydning for den enkelte medarbejder og samfundsøkonomisk betydning i form af mindre sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at arbejdspladsen er hensigtsmæssigt indrettet, og at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, så medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hverken de enkelte arbejdsopgaver eller arbejdet som helhed må indebære påvirkninger, som på kort eller langt sigt kan påvirke den fysiske eller psykiske sundhed.

Det skal tilstræbes ved udførelsen af arbejdet, at arbejdstempo, som kan medfører fare for fysikken eller psyken på kort eller langt sigt, undgås eller begrænses.
Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænser skal overholdes.

Henter PDF